Върни се горе

Отговорна структура – Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, МЗм

Email: agrostat@mzh.government.bg

Дата на откриване: 05.09.2018 г.

Дата на приключване: 05.10.2018 г.