Върни се горе

Best4Soil https://www.best4soil.eu/  е европейска платформа, която има за цел да улесни фермерите при поддържането, подобряване и възстановяването на здравето на почвата при зеленчукови и полски култури.
Платформата е плод на труда на 24 организации от 20 европейски държави. Биоселена е организацията- партньор от България. Best4Soil се финансира от програма Хоризонт 2020 на ЕС като Дейност за координация и подкрепа, по споразумение № 817696.  
Основната целева група са производители, консултанти, обучители и специализирани журналисти. Платформата популяризира прилагането на следните 4 добри практики: – Използване на компост и органични подобрители – Използване на култури за зелено торене / покривни култури; включително биофумигация – Използване на АОП (анаеробно обеззаразяване на почвата) – Използване на (био) соларизация.