02.06.2023


Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ - 2 броя в Общинска служба по земеделие - град Стара Загора, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 13.07.2022 г. 21.04 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ - 2бр. в общинска служба по земеделие - Стара Загора 75.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ - 2бр. в общинска служба по земеделие - Стара Загора 70.00 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 08.07.2022 г. 24.16 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в Дирекция АПФСДЧР при Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора. 78.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в Дирекция АПФСДЧР при Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора. 69.50 KB
Конкурс за длъжността: „младши експерт“ – 2 броя в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 23.06.2022г. 21.57 KB
Конкурс за длъжността: „младши експерт“ в дирекция ”Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” при Областна дирекция ”Земеделие” – Стара Загора - обявено на 17.06.2022 г. 41.00 KB
Актуален образец Образец на декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 31.00 KB
Заявление за участие в конкурс. 19.52 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289