02.06.2023


Конкурс за длъжностите: „старши експерт“ и „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, ИРМ офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 01.11.2022г. 51.50 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, ИРМ Офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 13.09.2022 г. 69.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие - гр. Чирпан ИРМ офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция "Аграрно развитие" при Областна дирекция ”Земеделие” – Стара Загора. 56.53 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие - град Чирпан, ИРМ с. Братя Даскалови, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 29.08.2022 г. 259.75 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „Главен експерт“ - в общинска служба по земеделие - Чирпан, ИРМ Офис Братя Даскалови 73.50 KB
Конкурс за длъжността: „главен експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, ИРМ офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 01.08.2022г. 45.00 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността "младши експерт" – 2 бр. в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, ГД „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 22.07.2022г. 69.50 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността "младши експерт" в дирекция ”Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” при Областна дирекция ”Земеделие” – Стара Загора, публикувано на 21.07.2022г. 53.53 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ – 2 бр. в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при ОД „Земеделие“ – гр. Стара Загора 67.73 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в дирекция ”Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” при Областна дирекция ”Земеделие” – Стара Загора. 57.02 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »


ADDRESS:

Stara Zagora 6000,
102, Tzar Simenon Veliki bul.

PHONES:
tel.:(042) 603 225
(042) 252 107
fax:(042) 622 289