29.11.2021


23.10.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Прелез, община Завет, област Разград 119.25 KB
18.10.2018г Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на гр. Завет, община Завет, област Разград 217.38 KB
16.10.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Острово, община Завет, област Разград 219.40 KB
03.10.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Сушево, община Завет, област Разград 131.19 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Завет 91.00 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Завет 71.50 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011