29.11.2021


09.11.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 353.42 KB
23.10.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 227.99 KB
19.10.2018г. Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за одобряване на споразумение за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 189.39 KB
График на заседанията на комисията във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Цар Калоян 68.00 KB
Обявление във връзка със сключването на споразумения за стопанската 2018-2019 година за землищата от община Цар Калоян 69.50 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011