29.11.2021


Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Завет, община Завет, област Разград 247.55 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Прелез, община Завет, област Разград 134.30 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Сушево, община Завет, област Разград 137.70 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Острово, община Завет, област Разград 306.04 KB
Обявление за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ назначени със заповед №РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие“-Разград 72.50 KB
Обявление за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в от ЗСПЗЗ назначени със заповед №РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие“-Разград 72.50 KB
Обявление относно изготвени регистри и карти на масиви за ползване в землищата на територията на община Завет 72.50 KB
Обявление на основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на територията на община Завет 69.50 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011