29.11.2021


Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Езерче, община Цар Калоян, област Разград 344.22 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград 552.63 KB
Заповед на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 75а, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Костанденец, община Цар Калоян, област Разград 356.31 KB
График на заседанията на комисиите по чл.37 в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016 – 2017 г. за землищата на територията на община Цар Калоян 69.00 KB
Обявление на основание чл.72, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на територията на община Цар Калоян 66.50 KB


ADDRESS:

Razdrad 7200,
10, N.Y.Vaptzarov str.

PHONES:
tel. (084) 616 011