новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед РД-07-545-29 от 05.02.2016 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "АЛО" / бр.12 от 11.02.2016 г. / 170.00 KB
График за дейността на КТИ през месец февруари 2016 г. 114.50 KB
Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин по Наредба 3 и указание за попълване 326.58 KB
Указания за подаване на заявления за подпомагане - кампания 2016 г. 114.53 KB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за изплащане на суми за имоти "бели петна" от споразумения 40.00 KB
Указания за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми /бели петна от споразумения/ 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и указания към него 560.90 KB
Покана за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от ДПФ 118.50 KB
Заповед № РД-07-1997-227/11.11.2015 г. за класиране на кандиддати от проведения на 12.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Голям манастир, общ."Тунджа", с.Воденичане, общ.Стралджа, с.Ситово, общ.Болярово. 117.50 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие” Ямбол за плащане на дължимите суми за ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.н. /бели петна/ по създадени масиви за ползване на зем.земя за стопанската 2015/2016 г. 20.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 248"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа