новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2013-2014 година 307.00 KB
важно Информация за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи 50.50 KB
важно ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОЛЕТНОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 3.62 MB
актуално Заповед РД-12-1266-91/02.06.2014 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 15.07.2013г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени /свободни/ парцели от стопански дворове 119.00 KB
актуално Инструкция за практическо прилагане на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използвн при първично селскостопанско производство чрез използване на системата от ваучери за гориво" 420.75 KB
актуално Заповед РД-12-856-72 от 16.04.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.15 от 17.04.2014г. / 134.00 KB
актуално Протокол на комисията от 28.03.2014 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово 225.00 KB
актуално Заповед РД-12-384-25 от 18.02.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.7 от 20.02.2014г. / 1.70 MB
актуално Заповед № РД-12-715-23/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Пчела от общ.Елхово, с.Каменец от общ.Стралджа, с.Кабиле, с.Победа, с.Дражево, с.Сламино и с.Гълъбинци от общ."Тунджа" 1.44 MB
актуално Заповед № РД-12-715-22/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Скалица, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Чарда от общ.Стралджа 902.13 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 195"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа