новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


актуално Заповед РД-12-856-72 от 16.04.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.15 от 17.04.2014г. / 134.00 KB
актуално Протокол на комисията от 28.03.2014 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово 225.00 KB
актуално Заповед РД-12-384-25 от 18.02.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.7 от 20.02.2014г. / 1.70 MB
актуално Заповед № РД-12-715-23/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Пчела от общ.Елхово, с.Каменец от общ.Стралджа, с.Кабиле, с.Победа, с.Дражево, с.Сламино и с.Гълъбинци от общ."Тунджа" 1.44 MB
актуално Заповед № РД-12-715-22/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Скалица, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Чарда от общ.Стралджа 902.13 KB
актуално Публична покана за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" гр.Ямбол - публикувана на Портала за обществени поръчки под номер 9023375 от 05.12.2013 г. 2.46 MB
актуално Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол - стопанска 2012-2013 година 309.00 KB
актуално ПРОТОКОЛ на комисията от 15.07.2013 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Пчела от общ.Елхово, с.Калчево, с.Кукорево, с.Гълъбинци, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Ситово от общ.Болярово 170.50 KB
актуално Заповед РД-12-1266-86 от 10.06.2013 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Пчела от общ.Елхово, с.Калчево, с.Кукорево, с.Гълъбинци, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Ситово от общ.Болярово, публикувана във вестник "Делник" / бр.103 от 11.06.2013г. / 132.50 KB
актуално ПРОТОКОЛ от 30.05.2013 г. за класиране от търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Пчела, общ.Елхово, с.Каменец, общ.Стралджа, с.Кабиле, с.Победа, с.Дражево, с.Сламино, с.Гълъбинци 177.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 188"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа