новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление до земеделските производители и участниците в жътвената кампания през 2015 г. 84.50 KB
актуално Информация за земеделските стопани във връзка с предстоящата кампания за сключване на споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. 103.50 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2014-2015 година 314.50 KB
актуално Схеми за директни плащания 2015-2020 г. 624.10 KB
актуално Прилагане на директни плащания 2015-2020 г. 611.14 KB
ново Заповед N РД 46-288 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой "Постоянно затревени площи" 378.02 KB
ново Заповед N РД 46-287 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 г. 721.84 KB
актуално Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Ямбол за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015 г., определни със Заповед N РД 46-248/27.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните 58.50 KB
ново Заповед № РД-12-2178-28/24.02.2015 г. за класиране на кандиддати от проведения на 16.12.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Сламино и с.Скалица от общ.."Тунджа". 103.50 KB
актуално Заповед № РД-12-1731-192/30.12.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 06.10.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Безмер, с.Гълъбинци и с.Челник от общ.."Тунджа", с.Пчела и с.Борисово от общ.Елхово, с.Лозенец от общ.Стралджа. 122.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 234"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа