новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


актуално Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Ямбол за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015 г., определни със Заповед N РД 46-248/27.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните 58.50 KB
актуално Заповед № РД-12-1731-192/30.12.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 06.10.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Безмер, с.Гълъбинци и с.Челник от общ.."Тунджа", с.Пчела и с.Борисово от общ.Елхово, с.Лозенец от общ.Стралджа. 122.00 KB
ново Списък на имотите от област Ямбол, попадащи в новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 3.06 MB
ново Информация за подаване на възражения във връзка с новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 2.47 MB
актуално Заповед РД-12-2178-174/11.11.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.42 от 13.11.2014 г. / 137.50 KB
актуално Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 12 август до 20 октомври 2014 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 229.00 KB
актуално Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "син език" 123.50 KB
актуално Заповед РД-12-1731-138 от 27.08.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.31 от 28.08.2014г. / 157.00 KB
актуално СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА 12.52 KB
актуално Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2013-2014 година 318.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 217"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа