новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ново Списък на имотите от област Ямбол, попадащи в новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 3.06 MB
ново Информация за подаване на възражения във връзка с новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 2.47 MB
актуално Заповед РД-12-2178-174/11.11.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.42 от 13.11.2014 г. / 137.50 KB
актуално Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 12 август до 20 октомври 2014 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 229.00 KB
актуално Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "син език" 123.50 KB
актуално Заповед РД-12-1731-138 от 27.08.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.31 от 28.08.2014г. / 157.00 KB
актуално СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА 12.52 KB
актуално Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2013-2014 година 318.50 KB
актуално Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Странджа, с.Ситово, с.Малко Шарково от общ.Болярово, с.Бояново от общ.Елхово, с.Ханово, с.Безмер, с.Кукорево от общ."Тунджа". 126.00 KB
важно Информация за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи 50.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 853
     (046) 661 858
факс:(046) 661 854

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 202"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа