новини
Всички новини

25.05.2011 г.

Отменя се Наредба 7 от 1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

        Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник. С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни. 
        Наредбата бе за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване. 

        Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за дейността на КТИ през месец юли 2016 г. 1.32 MB
Заповед РД 46-334/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълнение на Приложение 1 към заповед РД 46-109/26.02.2016 г. 23.00 KB
Списък за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Ямбол /Приложение 1/ 42.50 KB
Наръчник за кандидатстване - директни плащания за 2016 г. 709.78 KB
Указания за подаване на заявления за подпомагане - кампания 2016 г. 114.53 KB
Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободните ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 119.50 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ , одобрени със заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните 66.50 KB
Образци на декларации за зърно с указания за попълване 338.00 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2014-2015 година 314.50 KB
Заповед РД-07-545-29 от 05.02.2016 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "АЛО" / бр.12 от 11.02.2016 г. / 170.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,
ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

тел.:(046) 661 854  
     (046) 661 852
     (046) 661 863
     (046) 988 296

факс:(046) 661 853

E-mail: ODZG_Yambol@

mzh.government.bg

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 265"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа