новини
Всички новини

24.01.2011 г.

Срокът за подаване на документи за пререгистрация на земеделски производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е 25.03 2011г.

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.) и стартиралата кампания по регистрация и заверка на земеделските производители, Областна Дирекция “Земеделие” град Търговище Ви уведомява, че срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е  25 март 2011 година.

За извършване на пререгистрацията за 2011 година е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначалната регистрация е през цялата година.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


актуално Заповед РД14-17-160 от 25.03.2014г на Директора на ОД Земеделие Варна и Обявление График на заседанията на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанска 2011/2012г за землище с.Константиново - обявена на 26.03.2014г 1.62 MB
важно Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 -утвърдени образци, указания, информация и Заповеди на Министъра на МЗХ 1.96 MB
ново Електронен файл за регистрация на земеделски производител 2.95 MB
образец Електронен вариант на образец на доброволно споразумение/служебно разпределение и инструкции за попълването му 12.02 KB
ново Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2013/2014 за област Варна по общини 7.06 MB
актуално График на заседанията на Комисиите по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ по общини за област Варна 45.02 KB
ново З А П О В Е Д И за назначаване на Комисиите на основание чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за област Варна за стопанска 2013-2014 642.14 KB
актуално УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен формат и електронни образци по чл.69, ал.1 и чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г. 38.43 KB
образец Споразумение на масиви на ползване на основание с чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ и указание за стопанска 2013 -2014 2.40 MB
образец Проект на разпределение на масиви на ползване на основание с чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанска 2013 -2014 1.79 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефони:
(052) 621240
(052) 621244

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 364"


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

 

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ

 

 Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2013-2014г

*** 

Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2012-2013г

***

 Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2011-2012г

 


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа