новини
Всички новини

24.01.2011 г.

Срокът за подаване на документи за пререгистрация на земеделски производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е 25.03 2011г.

Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.) и стартиралата кампания по регистрация и заверка на земеделските производители, Областна Дирекция “Земеделие” град Търговище Ви уведомява, че срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е  25 март 2011 година.

За извършване на пререгистрацията за 2011 година е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначалната регистрация е през цялата година.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед РД15-10-361/18.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, издадена във връзка с чл.34, ал.6 и ал.8, чл.37б, ал.4 и чл.37в, ал.10 - за землища с.Голица, община Долни чифлик, с. Аспарухово и с.Цонево, община Дългопол - публикувана на 28.09.2015 333.00 KB
Обява за одобрен План на новообразуваните имоти на "Стопански двор в местност Калчовец" по КК на землище Аспарухово, община Дългопол, област Варна и Заповед РД15-10-369/25.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна 1.32 MB
Обява за одобрен План на новообразуваните имоти на "Стопански двор" на землище Арковна, община Дългопол, област Варна и Заповед РД15-10-368/25.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна 1.29 MB
актуално Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване 488.53 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 4 от 07.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за създаване и отглежане на ТН и за оглеждане на съществуващи ТН върху земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 456.40 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 3 от 06.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за десетгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 444.20 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 1 от 04.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под наем за едногодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 18.09.2015г 442.81 KB
Констативен протокол за сваляне от интернет страницата на Протокол 2 от 05.08.2015г от проведен търг - Iва тръжна сесия за отдаване под аренда за петгодишно ползване на земеделски земи от ДПФ - публикуван на 12.09.2015г 523.18 KB
ново Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2015/2016 за област Варна по общини 7.04 MB
ВНИМАНИЕ! Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ и Глава седма от ППЗСПЗЗ за 2015/2016г 2.18 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефон: 

(052) 621240

факс:

(052) 647351

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 533"

 


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  


 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа