23.04.2018


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО 

 Началник: инж.Тотка Чомакова - Пенева

  
 п.к. 9154, гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково обл.Варна,ул.”Г. Петлешев” №58 Б 

   телефон/факс: 052/762 077

   e-mail: obszg_aksakovo@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30, 

  почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

 Началник: Маргарита Атанасова

  п.к. 9135, с.Аврен, адрес: с.Аврен обл.Варна, ул.”Т.Ноев”№8, телефон: 05106/2720

  e-mail: obszg_avren@abv.bg

 Работно време: от 8:00 - 16:30,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА 

Началник: инж. Силвия Василева

    п.к. 9000, гр.Варна, адрес: бул."Осми Приморски полк" 110,

   телефон/факс: 052/642 515; 052/ 642 513 e-mail: oszg_varna@abv.bg

   Работно време: от 9:00 - 17:30,

    почивни дни: събота и неделя

офис Белослав  /администратирните услуги се извършват от ОСЗ Варна/

    п.к. 9150 гр.Белослав, обл.Варна, ул. Гебедже 8, телефон/факс: 05112/2204,

   e-mail: oszg_beloslav@abv.bg 

 

  

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕТРИНО

Началник: Бюрхан Девлетов

  п.к. 9220, с.Ветрино, адрес: с.Ветрино обл.Варна,ул.”Перуника”№1

  телефон/факс: 05161/2107, e-mail: oszg_vetrino@abv.bg

 Работно време: от 8:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ 

Началник: Снежана Димитрова

п.к. 9280, гр.Вълчи дол, адрес: гр.Вълчи дол обл.Варна, площад “Христо Ботев”№1

 телефон/факс: 05131/2612, e-mail: obszg_vdol1991@abv.bg

Работно време: от 08:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК 

  Началник : инж.Константин Славов

  п.к. 9120, гр.Долни чифлик, адрес: гр.Долни чифлик обл.Варна,площад”Тича” №37

  телефон/факс: 05142/2077, e-mail: oszg_dchiflik@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30,

  почивни дни: събота и неделя

офис Бяла

п.к. 9101, гр.Бяла, адрес: гр.Бяла обл.Варна, ул. Андрей Премянов 16 

 телефон/факс: 05143/2067, e-mail: oszg_biala@abv.bg

 
Работно време: от 8:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОВАДИЯ 

Началник: Красен Железов

    п.к. 9200, гр.Провадия, адрес: гр.Провадия обл.Варна,ул.”Дунав”№37

    телефон/факс: 0518/44045, e-mail: oszg_provadia@abv.bg

    Работно време: от 9:00 - 17:30,

    почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДЪЛГОПОЛ 

Началник: инж.Николинка Георгиева

п.к. 9250, гр.Дългопол, адрес: гр.Дългопол , ул."Г.Димитров" 105, телефон/факс: 0517/22 228

 e-mail: oszg_ofisdalgopol@abv.bgРаботно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СУВОРОВО 

Началник: Жеко Илиев

   п.к. 9170, гр.Суворово, адрес: пл."Независимост" №110, телефон/факс: 05153/ 2269, 05153/2613,

  e-mail: oszg_suvorovo2@abv.bg   Работно време: от 9:00 - 17:30,

    почивни дни: събота и неделя

офис Девня

 п.к. 9162, гр.Девня, адрес: бул."Съединение" 78, телефон/факс: 0519/92315

 Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

СПИСЪК на землищата в област Варна с поддръжка на картата на възстановената собственост и с влязла в сила кадастрална карта 

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИЦИ НА КТИ 


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа