26.09.2017


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО 

  п.к. 9154, гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково обл.Варна,ул.”Г. Петлешев” №58 Б 

  телефон/факс: 052/762 077

  e-mail: obszg_aksakovo@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30, 

  почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

  
п.к. 9135, с.Аврен, адрес: с.Аврен обл.Варна, ул.”Т.Ноев”№8, телефон: 05106/2720

  e-mail: obszg_avren@abv.bg

 Работно време: от 8:00 - 16:30,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА 

  п.к. 9000, гр.Варна, адрес: бул."Осми Приморски полк" 110,

  телефон/факс: 052/642 515; 052/ 642 513 e-mail: oszg_varna@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

офис Белослав 

  п.к. 9150 гр.Белослав, обл.Варна, ул. Гебедже 8, телефон/факс: 05112/2204,

  e-mail: oszg_beloslav@abv.bg 

  Работно време: Понеделник и четвъртък от 9:00 - 12:00, 

  почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕТРИНО

  п.к. 9220, с.Ветрино, адрес: с.Ветрино обл.Варна,ул.”Перуника”№1

  телефон/факс: 05161/2107, e-mail: oszg_vetrino@abv.bg

 Работно време: от 8:30 - 17:00,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ 

п.к. 9280, гр.Вълчи дол, адрес: гр.Вълчи дол обл.Варна, площад “Христо Ботев”№1

 телефон/факс: 05131/2612, e-mail: obszg_vdol1991@abv.bg

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК 

  п.к. 9120, гр.Долни чифлик, адрес: гр.Долни чифлик обл.Варна,площад”Тича” №37

  телефон/факс: 05142/2077, e-mail: oszg_dchiflik@abv.bg

 Работно време: от 9:00 - 17:30,

 почивни дни: събота и неделя

офис Бяла

п.к. 9101, гр.Бяла, адрес: гр.Бяла обл.Варна, ул. Андрей Премянов 16 

телефон/факс: 05143/2067, e-mail: oszg_biala@abv.bg

 
Работно време: от 8:00 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОВАДИЯ 

  п.к. 9200, гр.Провадия, адрес: гр.Провадия обл.Варна,ул.”Дунав”№37

  телефон/факс: 0518/44045, e-mail: oszg_provadia@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30,

 почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДЪЛГОПОЛ 

п.к. 9250, гр.Дългопол, адрес: гр.Дългопол , ул."Г.Димитров" 105, телефон/факс: 0517/22 228

e-mail: oszg_ofisdalgopol@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СУВОРОВО 

  п.к. 9170, гр.Суворово, адрес: пл."Независимост" №110, телефон/факс: 05153/ 2269, 05153/2613,

  e-mail: oszg_suvorovo2@abv.bg

  Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

офис Девня

 п.к. 9162, гр.Девня, адрес: бул."Съединение" 78, телефон/факс: 0519/92315

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

СПИСЪК на землищата в област Варна с поддръжка на картата на възстановената собственост и с влязла в сила кадастрална карта 

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИЦИ НА КТИ 


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа