27.03.2015


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО

п.к. 9154, гр.Аксаково, адрес: гр.Аксаково обл.Варна,ул.”Г. Петлешев” №58 Б

телефон/факс: 052/762 077

e-mail: obszg_aksakovo@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АВРЕН

п.к. 9135, с.Аврен, адрес: с.Аврен обл.Варна, ул.”Т.Ноев”№8, телефон: 05106/2720

e-mail: obszg_avren@abv.bg

Работно време: от 8:00 - 16:30,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВАРНА

п.к. 9000, гр.Варна, адрес: бул."Осми Приморски полк" 110,

телефон/факс: 052/642 515; 052/ 642 513 e-mail: oszg_varna@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

офис Белослав

п.к. 9150 гр.Белослав, обл.Варна, ул. Гебедже 8, телефон/факс: 05112/2204,

e-mail: oszg_beloslav@abv.bg

Работно време: Понеделник и четвъртък от 9:00 - 12:00,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЕТРИНО

п.к. 9220, с.Ветрино, адрес: с.Ветрино обл.Варна,ул.”Перуника”№1

телефон/факс: 05161/2107, e-mail: oszg_vetrino@abv.bg

Работно време: от 8:30 - 17:00, почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ВЪЛЧИ ДОЛ

п.к. 9280, гр.Вълчи дол, адрес: гр.Вълчи дол обл.Варна, площад “Христо Ботев”№1

телефон/факс: 05131/2612, e-mail: obszg_vdol1991@abv.bg

Работно време: от 08:30 - 17:00,

почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК

п.к. 9120, гр.Долни чифлик, адрес: гр.Долни чифлик обл.Варна,площад”Тича” №37

телефон/факс: 05142/2077, e-mail: oszg_dchiflik@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

офис Бяла
п.к. 9101, гр.Бяла, адрес: гр.Бяла обл.Варна, ул. Андрей Премянов 16

телефон/факс: 05143/2067, e-mail: oszg_biala@abv.bg

Работно време: от 8:00 - 17:00, почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРОВАДИЯ

п.к. 9200, гр.Провадия, адрес: гр.Провадия обл.Варна,ул.”Дунав”№37

телефон/факс: 0518/44045, e-mail: oszg_provadia@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

офис Дългопол 

п.к. 9250, гр.Дългопол, адрес: гр.Дългопол обл.Варна, телефон/факс: 0517/22 228

e-mail: oszg_dalgopol@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СУВОРОВО

п.к. 9170, гр.Суворово, адрес: пл."Независимост" №110, телефон/факс: 05153/ 2269, 05153/2613,

e-mail: oszg_suvorovo2@abv.bg

Работно време: от 9:00 - 17:30, почивни дни: събота и неделя

офис Девня

п.к. 9162, гр.Девня, адрес: бул."Съединение" 78, телефон/факс: 0519/92315

 

 

АДРЕС

  Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4

 

телефони:
(052) 621240
(052) 621244

 

email:

odzg_varna@

mzh.government.bg

 

 

 

 


  

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

ПОЗЕМЛЕНИ ОТНОШЕНИЯ И КОМАСАЦИЯ

 Процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2014-2015

***  

 Процедура по чл. 37в от ЗСПЗЗ - стопанска 2013-2014г


  ВАУЧЕРИ за ГОРИВО

указания, информация, срокове


 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа