новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 АВГУСТ ДО 07 ОКТОМВРИ 2015 Г. 94.00 KB
Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански дворове на територията на обл. Търговище по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Образци на заявления за участие в търга - физически и юридически лица. 430.84 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1532 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 173.13 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1531 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 183.17 KB
Инструкции за попълване на декларациите 19.03 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно количеството произведено и налично зърно. Декларацията се подава всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим. до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри януари. За пшеницата за периода юли – септември до трето число на следващия месец. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 43.00 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно обектите за съхранение на зърно и наличното количество зърно в тях. Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 40.50 KB
Образец на декларация по чл.58и, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърното. Декларацията се подава при въвеждане в експлоатация или придобиване на правото на собственост или ползване на обект за съхранение на зърно на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 27.50 KB
Решение № ПП-02-05/09.07.2015 г. от комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 145.20 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 252"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа