новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за месец ЮНИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 87.00 KB
Заповед РД-05-1888/05.05.2016г. за класиране на кандидатите, участвали в тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за стопански дворове в област Търговище. 878.13 KB
График за месец МАЙ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 3 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 86.50 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец МАЙ 2016 година. 123.00 KB
Заповед № РД 46-103/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определените свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Търговище за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016 – 2017 г. по реда на чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ 118.50 KB
Информация, указания и образци във връзка с процедурата по изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище. 28.54 KB
Заповед № РД-05-687/16.02.2016г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на общините Омуртаг и Попово, област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 1.82 MB
Решение № ПП-02-02/11.02.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 731.61 KB
Указание за попълване на декларации по чл.58 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз. 19.05 KB
Декларация за местонахождението и капацитета на обекти за съхранение на зърно – приложение № 1 към чл.4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г. 16.96 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 269"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа