новини
Всички новини

December 09, 2011

Срока за пререгистрация на земеделските производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., е променен

С направените изменения на Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и  поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 год. последна актуализация ДВ, бр. 79 от 11.10.2011 г. и ДВ, бр. 89 от 11.11.2011г.), срокът за заверка на регистрационната карта на земеделския производител е променен от 1 януари – 25 март на от 01 Октомври до 28 февруари, като в услуга на земеделските стопани само през 2012 година срока се запазва  25 март 2012 година.

Новият период на презаверка на дейността като земеделски производител се обвързва със стопанската година, като по този начин, считано от стопанската 2012/2013 година, срока за регистрация ще бъде 01.10.2012г. до 28.02.2013 г.

ОД “Земеделие” Търговище, напомня на всички регистрирани земеделски производители, че за извършване на пререгистрация е необходимо да се явите в Общинската служба по земеделие на съответната община, в която развивате земеделска дейност за да получите и подготвите необходимите за целта документи и разяснения.

Срокът важи за регистрирани земеделски производители от предходни години, с представяне на актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.

Първоначална регистрация се извършва целогодишно.

Напомняме Ви, че като регистриран земеделски производител сте длъжни да изпълните задълженията си съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 3.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за месец ДЕКЕМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 82.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ДЕКЕМВРИ 2016 година. 14.91 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец НОЕМВРИ 2016 година. 15.16 KB
Уведомление за актуализиране на списъци на имотите включени във втора тръжна сесия за отдаване под наем и/или аренда на имоти от държавния поземлен фонд за стопанска 2016/2017 година. Приложение - актуални списъци, уведомление, образци на документи за кандидатстване. 528.44 KB
Решение № ПП-02-05/13.10.2016 г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, към ОД "Земеделие" град Търговище. 38.00 KB
Електронен файл за попълване на анкетна карта и анкетни формуляри за стопанската 2016/2017 година, за регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ. Информация относно извършване на регистрацията. 334.60 KB
Заповед № РД-05-4151/29.09.2016 г. на основание чл. 37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 47ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл.102 и 104 от ППЗСПЗЗ, във връзка със Заповеди № РД 46-103/26.02.2016 и № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за откриване на процедура по провеждането на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година. Списъци на имотите, образци на тръжни документи и указания. 501.33 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ОКТОМВРИ 2016 година. 123.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ОКТОМВРИ 2016 година. 15.23 KB
График за месец ОКТОМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 85.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 276"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа