новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Декларация за количество произведено и налично зърно от регистрирани земеделски стопани – приложение № 3 към чл.11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г. 17.25 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец февруари 2016 година. 122.00 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 533.50 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 139.50 KB
Заповед № РД-05-2934/08.12.2015г. за откриване първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд /ДПФ/ за стопанската 2015/2016 година, за срок от една стопанска година при условията и реда, определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. 81.50 KB
Списък на свободните имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади. 100.50 KB
Документи за участие в търг за свободни имоти от ДПФ - пасища, мери и ливади. 103.34 KB
Заповед № РД-05-2704/09.11.2015г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 65.66 KB
Съобщение изх. № ПС-10-1594 от 30.09.2015 г. до Иван Петров Иванов от гр.Разград. - обявено на 01.10.2015г. 165.30 KB
Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване. 488.53 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 280"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа