новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Съобщение изх. № ПО-03-1531 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 183.17 KB
Инструкции за попълване на декларациите 19.03 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно количеството произведено и налично зърно. Декларацията се подава всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим. до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри януари. За пшеницата за периода юли – септември до трето число на следващия месец. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 43.00 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно обектите за съхранение на зърно и наличното количество зърно в тях. Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 40.50 KB
Образец на декларация по чл.58и, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърното. Декларацията се подава при въвеждане в експлоатация или придобиване на правото на собственост или ползване на обект за съхранение на зърно на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 27.50 KB
Списък със свободните имоти пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Търговище, за отдаване по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. 100.50 KB
Заповед № РД 46-631/01.07.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ на територията на област Търговище, за отдаване по реда на чл.37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. 346.15 KB
Заповед № РД-05-1194/08.06.2015г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти - частна държавна собственост в стопански дворове в област Търговище. Заявления за участие в търга - физически и юридически лица. 65.33 KB
Списък на необходимите документи за участие в първа тръжна сесия за отдаване на имоти от държавния поземлен фонд /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване и отглеждане на трайни насаждения/ за стопанската 2015/2016 година. Комплекти – типови бланки за участие в търга. 286.25 KB
Списъци на имотите от ДПФ, за отдаване под наем и аренда за стопанската 2015/2016 година, по общини и землища. Всеки от файловете за отделните общини съдържа по няколко на брой шийта в зависимост от начина на трайно ползване на имотите /ниви, съществуващи трайни насаждения и създаване на трайни насаждения/ 51.65 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 280"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа