новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Съобщение изх. № ПО-03-1531/08.09.2015г. до фирма "МЕГАТЕД" ООД - публикувано на 09.09.2015г. 175.27 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 АВГУСТ ДО 07 ОКТОМВРИ 2015 Г. 94.00 KB
Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански дворове на територията на обл. Търговище по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Образци на заявления за участие в търга - физически и юридически лица. 430.84 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1532 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 173.13 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1531 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 183.17 KB
Инструкции за попълване на декларациите 19.03 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.2 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно количеството произведено и налично зърно. Декларацията се подава всяко тримесечие: за І-во трим. до 3-ти април; за ІІ-ро трим. до 3-ти юли; за ІІІ-то трим.; до 3-ти октомври и за ІV-то трим. до 3-ри януари. За пшеницата за периода юли – септември до трето число на следващия месец. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 43.00 KB
Образец на декларация по чл.58о, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно обектите за съхранение на зърно и наличното количество зърно в тях. Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 40.50 KB
Образец на декларация по чл.58и, ал.1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз относно местонахождението и капацитета на обекта за съхранение на зърното. Декларацията се подава при въвеждане в експлоатация или придобиване на правото на собственост или ползване на обект за съхранение на зърно на хартиен носител или по електронен път. Подаването на декларацията може да се извърши в сградата на ОД „Земеделие” Търговище или по електронен път на E-mail ODZG_Targovishte@mzh.government.bg 27.50 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 280"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа