новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за месец ЮНИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 87.00 KB
Заповед РД-05-1888/05.05.2016г. за класиране на кандидатите, участвали в тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за стопански дворове в област Търговище. 878.13 KB
График за месец МАЙ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 3 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 86.50 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец МАЙ 2016 година. 123.00 KB
Заповед № РД 46-103/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определените свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд в област Търговище за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016 – 2017 г. по реда на чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ 118.50 KB
Информация, указания и образци във връзка с процедурата по изплащане на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите ползвани по реда на чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди за утвърждаване на постигнатите доброволни споразумения/служебни разпределения за землищата в област Търговище. 28.54 KB
Заповед № РД-05-687/16.02.2016г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на общините Омуртаг и Попово, област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 1.82 MB
Указание за попълване на декларации по чл.58 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз. 19.05 KB
Декларация за местонахождението и капацитета на обекти за съхранение на зърно – приложение № 1 към чл.4, ал.2 от Наредба 23/29.12.2015г. 16.96 KB
Декларация за местата на съхранение и налични количества зърно в тях – приложение № 2 към чл.11, ал.1 от Наредба 23/29.12.2015г. 18.22 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 281"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа