новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД-05-2704/09.11.2015г. за откриване тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти – частна държавна собственост в стопански дворове на територията на област Търговище. Образци на заявления за участие в търга. 65.66 KB
Съобщение изх. № ПС-10-1594 от 30.09.2015 г. до Иван Петров Иванов от гр.Разград. - обявено на 01.10.2015г. 165.30 KB
Електронен файл за регистрация на земеделски стопанин и указания за попълване. 488.53 KB
Образец на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба № 3 на МЗХ от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани – 2015-2016 стопанска година /.pdf формат/. 242.37 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1532/08.09.2015г. до фирма "МЕГАТЕД" ООД - публикувано на 09.09.2015г. 169.19 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1531/08.09.2015г. до фирма "МЕГАТЕД" ООД - публикувано на 09.09.2015г. 175.27 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 27 АВГУСТ ДО 07 ОКТОМВРИ 2015 Г. 94.00 KB
Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени имоти в стопански дворове на територията на обл. Търговище по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. Образци на заявления за участие в търга - физически и юридически лица. 430.84 KB
Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
Съобщение изх. № ПО-03-1532 от 11.08.2015 г. до управителя на фирма "МЕГАТЕД" ООД. 173.13 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 280"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа