новини
 • February 08, 2017
  Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи. Споразумения за мери пасища ливади и трайни насаждения
  прочети >>
 • January 27, 2017
  От 27.01.2017 г. земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2016 г.
  прочети >>
 • January 16, 2017
  Промяна на email адрес за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Електронен файл за попълване на анкетна карта и анкетни формуляри за стопанската 2016/2017 година, за регистрация на земеделски стопани по Наредба № 3/1999 г. на МЗХ. Информация относно извършване на регистрацията. 334.60 KB
Заповед № РД-05-4151/29.09.2016 г. на основание чл. 37 и, ал.13 от ЗСПЗЗ, чл. 47ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и чл.102 и 104 от ППЗСПЗЗ, във връзка със Заповеди № РД 46-103/26.02.2016 и № РД 46-268/17.03.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за откриване на процедура по провеждането на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища мери и ливади от Държавния поземлен фонд област Търговище за стопанската 2016/2017 година. Списъци на имотите, образци на тръжни документи и указания. 501.33 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ОКТОМВРИ 2016 година. 123.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец ОКТОМВРИ 2016 година. 15.23 KB
График за месец ОКТОМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 85.50 KB
Обявление за провеждане на заседание на ОКС по животновъдство в област Търговище на 30.09.2016г. 12.82 KB
График за годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец СЕПТЕМВРИ 2016 година. 120.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по на декларации по чл.58 о ал.1 и ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за месец СЕПТЕМВРИ 2016 година. Приложени образци. 44.54 KB
График за месец СЕПТЕМВРИ 2016 г., относно извършване на проверки на земеделските стопани – зърно производители във връзка с прилагане на изискванията на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно. 89.50 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ, ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 29 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2016 Г. 71.00 KB
 1. «
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Стефан Караджа" № 2

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 282"

 

 


 

 

Национална Селска Мрежа