новини
 • March 11, 2019
  Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • December 19, 2018
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г.
  прочети >>
 • November 06, 2018
  РАБОТНА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации за месец ЯНУАРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - обявено на 25.01.2019 год. 70.00 KB
График за идентификация на зърнопреработвателни предприятия и проверка на обекти за съхранение на зърно през месец ЯНУАРИ 2019 - 07.01.2019 год. 86.50 KB
Уведомление относно промени в Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз. 74.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2018 година - обявено на 27.12.2018 год. 70.50 KB
Заповед № РД 46-504 /12.12. 2018 г. на министъра на Земеделието, храните и горите за одобряване на проект на слой Площи, допустими за подпомагане / ПДП/ за кампания 2018 г. и стартиране на процедурата по подаване на възражения по него - публикувано на 19.12.2018 г . 247.85 KB
Заповед № РД-05-4454/11.12.2018г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на имоти по реда на чл.27, ал.8 и ал.9 в обхвата на § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Търговище; Протокол от 11.12.2018 г. за извършена служебна проверка от комисия за установяване на граници и съседи на имотите, обект на търга; Образец на заявление за участие в търг. 440.70 KB
Информация за земеделските стопани във връзка с провеждане на агростатистически анкети, относно дейността им на територията на област Търговище. 98.50 KB
График за месец ДЕКЕМВРИ 2018 г., за извършване на проверки на земеделските стопани и обекти за съхранение на зърно по прилагане на разпоредбите на Наредба № 23 от 29.12.2015г. за Мониторинг на пазара на зърно – обявен на 26.11.2018 год. 88.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец НОЕМВРИ 2018 година - обявено на 26.11.2018 год. 74.00 KB
Поради големия интерес от проведената в ОД "Земеделие" среща, със земеделски стопани на 12.11.2018 г. в гр. Търговище, Областна дирекция „Земеделие“ организира изнесени, работни срещи в няколко села в Община Омуртаг, съгласно настоящия график. 44.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

 

Национална Селска Мрежа