19.03.2019


 Информация за връзка: 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет.1,

Е-mail: ODZG_Targovishte@mzh.government.bg

Телефони: 0601/62 005, 0601/62 784  факс: 0601/69 350;

GSM 0879 110 560 ; GSM 0879 110 558 ; GSM 0879 110 555

Състав и контакти със служителите >> вземи от тук <<

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АНТОНОВО

 

адрес: п.к.7970, гр. Антоново, бул.“Тузлушки герои” № 53

Е-mail : a_oszg.antonovo@abv.bg

телефон/факс: 06071/24 96;

GSM 0879 110 559

Състав и контакти със служителите >> вземи от тук <<


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ОМУРТАГ

 

адрес: п.к.7900 гр. Омуртаг, ул.“Иван Вазов”  № 1, ет.3

Е-mail : osz_omurtag1@abv.bg

телефон/факс: 0605/623 44;

GSM 0879 110 556 ;

Състав и контакти със служителите >> вземи от тук <<


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПОПОВО

 

адрес:п.к.7800, гр. Попово, ул.”Мара Тасева”  № 3

Е-mail: osz_popovo@abv.bg          

телефон/факс: 0879 110 561;

GSM 0879 110 561 ;

Състав и контакти със служителите >> вземи от тук <<

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ТЪРГОВИЩЕ

адрес: п.к.7700 гр. Търговище, ул.“Христо Ботев” № 3, ет. 1

Е-mail : oszg_tg@abv.bg

телефон/факс: 0879 110 557

GSM 0879 110 557 ; 

Състав и контакти със служителите  >> вземи от тук <<


АДРЕС:

гр.Търговище 7700,
ул."Христо Ботев" № 3, ет.1

ТЕЛЕФОНИ:
тел.:(0601) 62 005
тел.:(0601) 62 784
факс:(0601) 69 350

 

 

 


 


 

 


ПРИЕМЕН ДЕН ДИРЕКТОР
ПОНЕДЕЛНИК
от 14.00 до 16.00 часа


ЗАЩИТА НА

ЛИЧНИТЕ ДАННИ


 

 

Национална Селска Мрежа