22.05.2018


07.03.2018 Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: ДИРЕКТОР на дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ в ОД ”Земеделие” - Стара Загора 64.50 KB
22.02.2018 Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността: ДИРЕКТОР на Дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 47.51 KB
22.02.2018 Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Павел баня 33.74 KB
22.02.2018 Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: ДИРЕКТОР на Дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 57.56 KB
22.02.2018 Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Павел баня 45.48 KB
НОВО! Обявление за конкурс за длъжностите: Директор на Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ и младши експерт в ОСЗ Павел баня - публикувано на 05.02.2018 г. 49.50 KB
19.01.2018 Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, ГД ”Аграрно развитие” при ОД ”Земеделие” - Стара Загора 64.50 KB
19.01.2018 Извлечение от Протокол за проведен конкурс за заемане на длъжността: НАЧАЛНИК на Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня, ГД ”Аграрно развитие”, ОД ”Земеделие” - Стара Загора 63.50 KB
03.01.2018 Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Стара Загора 74.00 KB
03.01.2018 Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Стара Загора 68.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »