17.10.2018


Актуално! СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СТАРШИ ЕКСПЕРТ“ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ЧИРПАН - публикуван на 27.07.2018 г. 70.00 KB
Актуално! СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. МЪГЛИЖ - публикуван на 27.07.2018 г. 69.50 KB
12.07.2018 г. Обявление за конкурс за длъжностите: старши експерт в ОСЗ Мъглиж и старши експерт в ОСЗ Чирпан - публикувано на 12.07.2018 г. 40.50 KB
05.07.2018 г. Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД "Земеделие" – гр. Стара Загора - публикуван на 05.07.2018 г. 70.00 KB
05.07.2018 г. Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък - публикуван на 05.07.2018 г. 70.00 KB
05.07.2018 г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък - публикуван на 05.07.2018 г. 70.50 KB
05.07.2018 г. Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция "Аграрно развитие", ОД "Земеделие" – гр. Стара Загора - публикуван на 05.07.2018 г. 73.00 KB
НОВО! Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Гълъбово - публикуван на 02.07.2018 г. 66.50 KB
НОВО! Списък на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора - публикуван на 02.07.2018 г. 71.00 KB
НОВО! Списък на допуснатите кандидати до конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие - гр. Стара Загора - Публикуван на 02.07.2018 г. 69.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »