19.01.2019


Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността: старши експерт в Главна дирекция ”Аграрно развитие” при ОД „Земеделие“ – гр. Стара Загора 64.50 KB
Списък на недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора: - публикувано на 03.01.2019 г. 72.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора: - публикувано на 03.01.2019 г. 68.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността: старши експерт в Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора: - публикувано на 13.12.2018 г. 38.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Павел баня - публикувано на 29.11.2018 г. 64.50 KB
Извлечение от Протокол за резултатите от проведен конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Казанлък - публикувано на 29.11.2018 г. 65.50 KB
С П И С Ъ К НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. КАЗАНЛЪК, ГД „АГРАРНО РАЗВИТИЕ” ПРИ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СТАРА ЗАГОРА - публикуван на 15.11.2018 г. 70.00 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. КАЗАНЛЪК - публикувано на 15.11.2018 г. 66.50 KB
С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ГР. ПАВЕЛ БАНЯ - публикувано на 15.11.2018 г. 66.00 KB
Обявление за конкурс за длъжностите: младши експерт в ОСЗ Казанлък и младши експерт в ОСЗ Павел баня - публикувано на 29.10.2018 г. 38.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »