14.12.2018


Предварителни регистри по чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Своге. 74.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Своге за 2019 календарна година. 2.02 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Завидовци община Своге 299.86 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Огоя община Своге 1.71 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Лакатник община Своге 1.40 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Заселе община Своге 741.53 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Буковец община Своге 994.12 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Манастирище община Своге 429.85 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Миланово община Своге 1.57 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Зимевица община Своге 1.19 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »