14.12.2018


Запопед № РД-12-673/06.12.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област, съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ /за ползване на полски пътища/. 960.50 KB
Предварителни регистри по чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Костинброд. 69.45 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Костинброд за 2019 календарна година. 780.90 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Градец община Костинброд 940.19 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Царичина община Костинброд 324.98 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Костинброд община Костинброд 1.31 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Бучин проход община Костинброд 650.09 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Драговищица община Костинброд 426.72 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Богьовци община Костинброд 505.34 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Петърч община Костинброд 719.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »