ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин

Началник: Полина Николова 

Адрес: пк 2100, гр. Елин Пелин, бул. "София" №13, ет. 2
тел. 072599224 / 072599387; факс: 072599489 / 072599217
e-mail: oszg_ep@abv.bg

Работно време:
от 9ч. до 12,30ч. и от 13ч. до 17,30ч.

Приемно време:
Вторник от 9,30ч. до 12,30ч. и от 13,30ч до 16,30ч.
Четвъртък от 9,30ч. до 12,30ч. и от 13,30ч до 16,30ч.

Землища в община Елин Пелин:

ЕКАТТЕ
Тип
ИМЕ
04604 с. Богданлия
14074 с. Габра
15432 с. Голема Раковица
17885 с. Григорево
21779 с. Доганово
34120 с. Елешница
27303 гр. Елин Пелин
36422 с. Караполци
40227 с. Крушовица
43445 с. Лесново
49388 с. Мусачево
52012 с. Нови хан
53343 с. Огняново
56006 с. Петково
57921 с. Потоп
61248 с. Равно поле
69448 с. Столник
81760 с. Чурек