28.05.2018


Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Северна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 90.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “старши експерт” в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 87.00 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Северна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град 84.00 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “старши експерт” в Общинска служба по земеделие Източна към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 84.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “главен счетоводител” в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” към Областна дирекция “Земеделие” София град 79.50 KB
Извлечение от ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Нови Искър към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 90.50 KB
ОД "Земеделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “главен счетоводител” в дирекция “Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 84.50 KB
ОД "Земeделие" София град обявява конкурс за заемане на длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Нови Искър към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 83.50 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София град, за прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността “младши експерт” в Общинска служба по земеделие Нови Искър към Главна дирекция “Аграрно развитие” на Областна дирекция „Земеделие” София град. 451.58 KB
Заявление за участие в конкурс 48.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Елена Калпачка 
сл. тел.: +3592 952 66 25
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg