новини
 • 16.11.2018 г.
  НА 21.11.2018 ГОД. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ!
  прочети >>
 • 05.11.2018 г.
  График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Ноември 2018 год.
  прочети >>
 • 17.10.2018 г.
  Изготвен парцеларен план за с. Желява и изменение на парцеларен план за гр. Нови Искър
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Напомняме на земеделските стопани, че от 01.07.2015 г. започва процедура по изготвяне на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. Срокът за подаване на декларации по чл.69 ал. 2 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 ал. 2 ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите е до 31.07.2015 г. Ведно със заявленията се подават заверени копия от договори като номерата на имотите са от одобрената кадастрална карта. 20.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" София град обявява търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавен поземлен фонд в област София град за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 стопанска година 702.06 KB
Документи юридически лица 35.86 KB
Докменти физически лица 33.17 KB
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА ПЧЕЛИ 35.00 KB
Заповед № РД-03-185/29.05.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София град 557.49 KB
ВАЖНО!!! На вниманието на земеделските стопапани 20.00 KB
Обследване на есенните посеви през м. април 81.50 KB
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 27.04.2015 г. В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА ЕДРИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ 34.50 KB
ВАЖНО!!! 20.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Елена Калпачка 
сл. тел.: +3592 952 66 25
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg