новини
 • 09.08.2018 г.
  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!! ОТНОСНО РЯЗКОТО ПОКАЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ !
  прочети >>
 • 31.07.2018 г.
  График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Август 2018 год.
  прочети >>
 • 12.06.2018 г.
  СЪОБЩЕНИЕ, ОТНОСНО ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ (12.06.2018г.)
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на заседанията на комисиите по чл.37в. 79.50 KB
На вниманието на ползвателите на земеделски земи ОСЗ Нови Искър 36.00 KB
На вниманието на ползвателите на земеделски земи за ОСЗ Овча Купел 36.00 KB
На вниманието на ползвателите на земеделски земи за ОСЗ Панчарево 36.50 KB
Заповед и Декларация по чл.37б, ал.3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 843.38 KB
Благодарствено писмо 115.19 KB
ново Списък на имоти от ДПФ за разпределение по чл. 37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. с НТП "пасища, мери" и "ливади" за територията на област София град 48.50 KB
ново Заповед № РД 46-627/01.07.2015 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година. 324.22 KB
Уведомяваме Ви, че разпределението на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г. ще се извършва от 01.07.2015 г. 19.50 KB
Напомняме на земеделските стопани, че от 01.07.2015 г. започва процедура по изготвяне на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. Срокът за подаване на декларации по чл.69 ал. 2 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 ал. 2 ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите е до 31.07.2015 г. Ведно със заявленията се подават заверени копия от договори като номерата на имотите са от одобрената кадастрална карта. 20.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Елена Калпачка 
сл. тел.: +3592 952 66 25
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg