новини
 • 01.02.2018 г.
  График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Февруари 2018 год.
  прочети >>
 • 21.12.2017 г.
  График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника в област София град през м. Януари 2018 год.
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Благодарствено писмо 115.19 KB
ново Списък на имоти от ДПФ за разпределение по чл. 37 и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. с НТП "пасища, мери" и "ливади" за територията на област София град 48.50 KB
ново Заповед № РД 46-627/01.07.2015 г. за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 година. 324.22 KB
Уведомяваме Ви, че разпределението на пасища, мери и ливади по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 г. ще се извършва от 01.07.2015 г. 19.50 KB
Напомняме на земеделските стопани, че от 01.07.2015 г. започва процедура по изготвяне на споразумения по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година. Срокът за подаване на декларации по чл.69 ал. 2 от ППЗСПЗЗ и заявления по чл.70 ал. 2 ППЗСПЗЗ в ОСЗ по местонахождение на имотите е до 31.07.2015 г. Ведно със заявленията се подават заверени копия от договори като номерата на имотите са от одобрената кадастрална карта. 20.00 KB
Областна дирекция "Земеделие" София град обявява търг за отдаване под наем на свободни земеделски земи от държавен поземлен фонд в област София град за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 стопанска година 702.06 KB
Документи юридически лица 35.86 KB
Докменти физически лица 33.17 KB
СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЪРЖАВНА ПОМОЩ DE MINIMIS ЗА ПЧЕЛИ 35.00 KB
Заповед № РД-03-185/29.05.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” София град 557.49 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. »
АДРЕС:

гр. София 1000,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 914"                                                            

Национална Селска МрежаКомисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ