28.05.2018



АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !





                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ



Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Елена Калпачка 
сл. тел.: +3592 952 66 25
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg