28.05.2018


О Т Ч Е Т ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА Областна дирекция „Земеделие” – София град 146.50 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 16.39 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 18.43 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 27.29 KB
Необходими документи за комплектоване на преписки за промяна на предназначение на земеделски земи. 37.50 KB
29.11.2017г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ГРАД 52.56 KB
Вътрешни правила за работа, документооборот и организация на деловодната дейност, и учрежденски архив в ОД "Земеделие" София град. 14.18 MB
Заявление за административни услуги, предоставяни от ОСЗ 523.40 KB
Дата 13.01.2016 год. Заявление за предоставяне на административна услуга. 45.00 KB
Дата 13.01.2016 год. Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга. 38.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

гр. София 1408,
бул. Витоша №148 

 

За контакти, натиснете ТУК !

                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Елена Калпачка 
сл. тел.: +3592 952 66 25
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg