новини
Всички новини

18.06.2013 г.

ВАЖНО!!! НОВИ УКАЗАНИЯ за създаване на файлове по чл.69 и 70 за стопанската 2013- 2014 година

Масиви за ползване за стопанската 2013- 2014 година

 

 

 

 

В срок до 31 юли 2013г. лично или чрез пълномощник 

всеки собственик или ползвател на земеделска земя е необходимо да подаде в Общинската служба по земеделие Декларация по образец за следващата стопанска година 2013-2014.

 

 

------->>>НОВИ УКАЗАНИЯ за създаване на файлове в единен ЕЛЕКТРОНЕН формат по чл.69 и 70, ал.1 ППЗСПЗЗ<<<-------

 

 

 

Указания за попълване на Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.02 MB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които не се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.97 KB
Приложение към Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ за имотите, с които се заявява желание да участват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ 644.32 KB
Заявление по чл.70, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 557.84 KB
Указания за попълване на Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ и Приложението към нея 1.05 MB
Приложение към Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 696.10 KB
Декларация по чл.69, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37б, ал.1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014 година 594.24 KB
Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 102.50 KB
Приложение към декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 20.50 KB
Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г., одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните 105.00 KB
Приложение към заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2013-2014 г. 20.50 KB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол на комисия по чл.45, ал.3,5 и 6 от ППЗСПЗЗ от 09.04.2014г. 6.04 MB
Решение Решение №3 от 2014г. на комисия по чл.17, ал.1, 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначение на земеделски земи 59.50 KB
търг Заповед на Директор ОДЗ №РД-1026/19.03.2014 за откриване процедура търг 1.65 MB
Решение Решение №2 от 2014г. на комисия по чл.17, ал.1, 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначение на земеделски земи 42.00 KB
Решение Решение №1 от 2014г. на комисия по чл.17, ал.1, 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначение на земеделски земи 64.00 KB
Протокол за процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени поземлени имоти с. Пет могили, общ. Нова Загора 66.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-10-154 от 03.12.2013 г. на Директора на ОД «Земеделие»- Сливен на основание чл. 56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ за откриване процедура за провеждането на търг с тайно наддаване за придобиване на незастроени поземлени имоти 63.35 KB
Решение Решение №6 от 2013г. на комисия по чл.17, ал.1, 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначение на земеделски земи 49.00 KB
Решение Решение №5 от 2013г. на комисия по чл.17, ал.1, 1 от ЗОЗЗ за промяна предназначение на земеделски земи 45.50 KB
важно! Защита на личните данни в Шенгенското пространство. Вашите права 36.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »


АДРЕС:

гр. Сливен 8800,
ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ:
(044) 663 046, 662 373, 662 339
тел./факс: (044) 622 731
ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 175"

Харта на клиента ОДЗ- Сливен


 

50 години ОСП

 

  

 

Национална Селска Мрежа

 

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента