новини
Всички новини

04.12.2012 г.

ДФЗ- Информация за Декларирани кадастрални имоти по Директни плащания

Информация и сверяване на стопанисвани имоти от Картата на възстановената собственост и  Кадастрална карта за декларирането им за подпомагане по Директни плащания 2012 година, можете да проверите на интернет страницата на Държавен фонд земеделие.

 

Справка кадастрални имоти и Директни плащания


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ново Програма за Национално изложение на месодайни породи овце- 15-16 юни 2018 г. „СЛИВЕН ЕКСПО“ с. Мечкарево, обл. Сливен 1.11 MB
актуално Декларации за лични данни по Регламент ЕС 2016/679 и ЗЗЛД 114.49 KB
Заповед Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за землища Езеро, Съд.поле, Млекарево, Богданово, общ. Нова Загора. Обявена на 03.05.2018 г. 94.50 KB
Заповед Заповед за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 16.02.2018 год. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти частна държавна собственост, не заети със сгради и съоражения , бивша собственост на заличените организации по § 12 и § 29 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, за землище с. Блатец, общ. Сливен. 117.50 KB
важно! СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки 32.00 KB
протокол Извършени проверки за спазване на условията по чл. 37и, ал. 4 по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд 106.00 KB
протокол Приемане на план за частично изменение на Парцеларен план (Стопански двор “Стар-запад“), с. Желю войвода, общ. Сливен 173.50 KB
Заповед Заповед за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 119.50 KB
актуално Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на Област Сливен 60.50 KB
актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2017/2018 година, инструкция и указания за попълване. 1.56 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр. Сливен 8800,
ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ:
(044) 663 046, 662 339
тел./факс: (044) 622 731
ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 310"

 


ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

 

 

50 години ОСП

 

  

 

Национална Селска Мрежа

 

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3