новини
Всички новини

04.12.2012 г.

ДФЗ- Информация за Декларирани кадастрални имоти по Директни плащания

Информация и сверяване на стопанисвани имоти от Картата на възстановената собственост и  Кадастрална карта за декларирането им за подпомагане по Директни плащания 2012 година, можете да проверите на интернет страницата на Държавен фонд земеделие.

 

Справка кадастрални имоти и Директни плащания


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


актуално Последна актуална версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2017/2018 година, инструкция и указания за попълване. 1.56 MB
Заповед за одобряване на протокол от заседанието на комисията по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ за с. Медвен, общ. Котел. 88.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД "Зеимеделие" гр. Сливен за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. Обявена на 15.01.2018 г. 111.50 KB
протокол Протокол на комисия по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ от 10.01.2018 г. , с. Медвен, общ. Сливен. Обявен на 11.01.2018 г. 136.00 KB
Заповед Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-Сливен, относно останалите свободни земеделски земи от ДПФ в Област Сливен след проведен търг. 87.00 KB
протокол Протокол от тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ. Обявен на 23.11.2017 г. 144.00 KB
протокол ПРОТОКОЛ ПО-02-05/15.11.2017 г - допълнение към Протокол № ПО-02-13/01.11.2016 г. за приемане проекта за частично изменение на плана на новообразуваните имоти на стопански двор, находящ се извън границите на урбанизираната територия на с. Селиминово, общ. Сливен 120.50 KB
протокол ПРОТОКОЛ № ПО-02-04/14.11.2017 г. на Комисия по чл. 45 ал. 5 от ППЗСПЗЗ - землище с. Желю войвода, общ. Сливен 133.00 KB
актуално Заповед и необходими документи за провеждане на търг- втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2017-2018 г. Обявени на 06.11.2017 г. 631.42 KB
важно! Актуална нова версия на файл за регистрация на земеделските стопани за стопанската 2017/2018 година, инструкция и указания за попълване. 1.72 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр. Сливен 8800,
ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ:
(044) 663 046, 662 339
тел./факс: (044) 622 731
ODZG_Sliven@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 303"

 


ОКСЖ 

 

 Масиви за ползване

 

 

50 години ОСП

 

  

 

Национална Селска Мрежа

 

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3