20.07.2019


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2019 Г. 10.63 KB
ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2019 Г. 10.11 KB
ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2019 Г. 9.94 KB
БЮДЖЕТ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛОВДИВ ЗА 2018 Г. 1.39 MB
15.01.2019г. БЮДЖЕТ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛОВДИВ ЗА 2019 Г. 604.92 KB
08.01.2019 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР И ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2018Г 86.00 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ГР. ПЛОВДИВ през 2018 г 70.49 KB
08.01.2018г. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ОД " Земеделие" - гр. Пловдив 2.41 MB
08.01.2018г. Заповед на основание чл.15а, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация и списък на основни категории информации, подлежащи на публикуване през 2018г. 2.14 MB
26.04.2017г. Условия и ред за повторно използване на информация в ОД " Земеделие" - Пловдив . 109.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.