новини
 • 01.06.2018 г.
  Съобщение във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ
  прочети >>
 • 02.02.2018 г.
  Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД11-10778/27.11.2017г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ПЛОВДИВ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 105.50 KB
31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 81.50 KB
31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 83.00 KB
31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 93.50 KB
31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 82.00 KB
31.08.2016Г. Решение за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди. 78.50 KB
31.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.09.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-РОДОПИ 33.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-АСЕНОВГРАД 40.50 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-02.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-ПЪРВОМАЙ 27.50 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-ПЛОВДИВ 37.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-СТАМБОЛИЙСКИ 46.00 KB
29.08.2016Г. ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ ЗА ПЕРИОДА 30.08.2016-10.09.2016 ГОДИНА ОСЗ-МАРИЦА 66.50 KB
Протокол от 15.08.2016г. от работата на комисия, назначена със Заповед РД11-6253/12.08.2016г. на директора на ОД "Земеделие"-Пловдив, да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти в ОД "Земеделие"-Пловдив за избор на лицензиран независим оценител на земеделски земи за изготвяне на пазарни оценки по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ на земи от ДПФ-пасища, мери и ливади за отдаването им под наем по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ 496.79 KB
19.08.2016г. Заповед №РД 46-418/ 18.08.2016 г. ,с която се допълва Приложение №1 към Заповед № РД 46-119/26.02.2016 г., изменена със Заповед № РД 46-332/14.05.2016 г. на министъра на земеделието и храните , с имоти от държавният поземлен фонд, съгласно приложението, неразделна част от настоящата заповед, които да бъдат включени в процедурите за търг по реда на чл. 37и,ал. 13 и 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2016/2017 година. 471.33 KB
15.08.2016g. Заповед № РД 09-582 от 12.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 9.14 MB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 524"За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа