новини
 • 02.02.2018 г.
  Информационна кампания на МЗХГ за земеделски стопани
  прочети >>
 • 19.12.2017 г.
  ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА НА СВОБОДНИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, ОБЯВЕН СЪС ЗАПОВЕД № РД11-10778/27.11.2017г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ПЛОВДИВ
  прочети >>
 • 25.08.2017 г.
  Във връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


11.07.2017г. Решение № 5 от 03 юли 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 87.00 KB
06.07.2017г. Протокол от търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.105, ал. 2 и 3 и чл. 106 , ал.1 от ППЗСПЗЗ за земи по § 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 751.26 KB
23.06.2017г. Заповед №РД46-227/23.06.2017г. на Министъра на МЗХГ за допълнение на Приложение №1 към Заповед №РД46-122/28.02.2017г. на министъра на земеделието и храните , с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017/2018 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 65.92 KB
19.06.2017г. Протокол за резултатите от обявен и проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ . 1.09 MB
01.06.2017г. Откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост 2.13 MB
31.05.2017г. Решение № 4 от 19 май 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 102.50 KB
29.05.2017г. Обява от Заповед и протокол 850.86 KB
29.05.2017г. На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции . 202.74 KB
16.05.2017г. Заповед и обява за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост. 3.60 MB
03.05.2017г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Юни2017г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие" . 1.89 MB
20.04.2017г. Заповед № РД-11-3480/19.04.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху земеделска земя . 3.56 MB
19.04.2017г. Решение № 3 от 7 април 2017г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране в земеделски земи. 102.50 KB
18.04.2017г. Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив . 70.50 KB
Обява за заседание на Областния съвет по животновъдство към ОДЗ Пловдив 70.50 KB
21.03.2017г. График за извършване на ГТП по населени места за месец Май 2017г., от инспекторите в ГД" Аграрно развитие" . 808.15 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ:

 
тел.: (032) 63 40 22

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване 

от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 518"

 

Протокол за устно заявяване на услуга

Заявление за предоставяне на административна услуга

Издаване на администратевни актове

Упражняване на нормативно установени правила

Регистрационни режими

Вътрешни правила за административно обслужване

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.

 


 

   

Национална Селска Мрежа