20.03.2019


05.03.2019г. Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в ОД "Земеделие" - Пловдив . 8.08 MB
27.02.2019г. Заповед за утвърждаване на Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив 510.30 KB
27.02.2019г. Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив 1.83 MB
27.02.2019г. Вътрешни правила за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 3.71 MB
27.02.2019г. Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 344.81 KB
15.10.2018г. Етичен кодекс за поведение ва служителите на ОДЗ Пловдив. 1.53 MB
15.10.2018г. Заповед Етичен кодекс на ОДЗ Пловдив. 274.81 KB
19.09.2018г. Вътрешни правила за управление на човешките ресурси. 2.70 MB
19.09.2018г. Заповед за Вътрешни правила. 301.15 KB
14.06.2018г. Вътрешни правила за защита на личните данни в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив . 14.38 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.