новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол №1/15.07.2015 от проведен търг I тържна сесия обявен със заповед РД 142/11.06.2015 и РД 145/15.06.2015 1.68 MB
Проект на договори за земи от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2015-2016 72.50 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 102.00 KB
Заповед № РД46-639/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните, на основание чл.24а и чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 2.57 MB
Важно !!! Допълнителен прием на окончателни декларации във връзка със схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” 78.51 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2015-2016 - първа тържна сесия 542.50 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2015/2016 374.56 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2015/2016 243.10 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2015-2016 130.88 KB
Изменение на заповед РД-142/11.06.2015г 525.06 KB
3аповед № РД-142/11.06.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд. 860.33 KB
Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД-89/21.04.2015г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за имоти в звмлищата на гр. Долна Митрополия общ. Долна Митрополия по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 70.19 KB
Протокол №2/18.02.2015 от проведен търг II тържна сесия обявен със заповед РД 11/14.01.2011 2.64 MB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 244.08 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 242.73 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 411"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа