новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Животновъди Важно !!! Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) 2.15 MB
Животновъди Приложение към Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ 1.58 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2016г 336.30 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2016г 406.88 KB
Заповед № РД-60/04.04.2016 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново и с. Пелишат община Плевен, с. Долни Луковит община Искър, с. Рупци община Червен бряг, с. Вълчитрън община Пордим и с. Варана, община Левски - област Плевен 95.29 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 86.00 KB
Заповед № РД 46-120 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) 118.50 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Март 2016г. 502.51 KB
Приложения към НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 59.07 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2016г. 1.01 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на консултативен съвет по животновъдство за първото полугодие на 2016г. Областна Дирекция "Земеделие" -Плевен 31.50 KB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 37.50 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 139.50 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 25_2 (2015/2016) 476.20 KB
ЗАПОВЕД №РД-412/12.11.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 364/14.10.2015г. 86.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 449"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа