новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-430/01.11.2017г., за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново община Плевен, с. Староселци и с. Долни Луковит община Искър, с. Гиген община Гулянци и с. Муселиево, община Никопол - област Плевен 359.20 KB
Протокол №3/04.12.2017г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 437/09.11.2017г на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- гр. Плевен. 251.18 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2017-2018г - (трета тържна сесия) 472.00 KB
3аповед № РД-437/09.11.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (трета тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година. 489.59 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 204.65 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 203.28 KB
Заповед № РД-430/01.11.2017 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 471.78 KB
ЗАПОВЕД РД–429/26.10.2017 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №02/02.10.2017 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2017/2018 г. 281.59 KB
Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин 70.71 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 27_4 (2017/2018) 531.25 KB
Протокол №2/02.10.2017г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 294/14.09.2017г. 264.13 KB
Решение 04Г1С от 19.07.2017г за възтановяване право на собственост в землището на с. Градина, Община Д.Дъбник 267.40 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2017-2018г - (втора тържна сесия) 457.00 KB
3аповед № РД-294/14.09.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година. 341.12 KB
ЗАПОВЕД РД–275/12.09.2017 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №01/15.08.2017 г. от проведена първа тръжна сесия за стопанската 2017/2018 г. 226.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 491"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа