новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД-89/21.04.2015г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за имоти в звмлищата на гр. Долна Митрополия общ. Долна Митрополия по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 70.19 KB
Протокол №2/18.02.2015 от проведен търг II тържна сесия обявен със заповед РД 11/14.01.2011 2.64 MB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 244.08 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 242.73 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015(втора тържна сесия) 162.36 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(трайни насаждения) - втора тържна сесия 326.00 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(едногодишни полски култури) - втора тържна сесия 381.00 KB
3аповед № РД-11/14.01.2015 г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните семедлски земи от държавния поземлен фонд. 1.22 MB
Протокол от проведен търг обявен със заповед РД 134/03.07.2014 5.74 MB
ЗАПОВЕД №РД-402/23.12.2014г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг в зелища от общините Червен бряг и Искър. 1.74 MB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 24(2014/2015) 578.72 KB
Протокол №01/25.08.2013г. Първа тържна сесия за отдаване на земеделска земя от ДПФ под наем/аренда, за стопанската 2014/2015 г. 1.07 MB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015 128.94 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015 244.58 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015 115.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 407"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа