новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, одбрени със заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 345.13 KB
ЗАПОВЕД №РД-390/16.11.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 226/10.09.2015г. 155.50 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2015-2016 - първа тържна сесия 115.50 KB
Документи и указания за участие в търг пасища, мери и ливади ДПФ за стопанската 2015/2016 446.20 KB
3аповед № РД-388/06.11.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2015-2016. 1.15 MB
Протокол №2/16.10.2015 от проведен търг II тържна сесия обявен със заповед РД 227/12.09.2015. 1006.50 KB
Заповед № РД-364/14.10.2015 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и гр. Долна Митрополия община Долна Митрополия, с. Вълчитрън община Пордим и гр. Славяново община Плевен, област Плевен 2.25 MB
Банкова сметка чужди средства на ОДЗ- Плевен за внасяне на суми на основание чл.37в ал.7 във връзка с чл. 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ. (бели петна) 24.50 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 25(2015/2016) 488.53 KB
Заявление за участие в търг по чл. 27 ал. 8 от ЗСПЗЗ 1.78 MB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2015-2016 - втора тържна сесия 408.00 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2015/2016 374.56 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2015/2016 243.10 KB
3аповед № РД-227/12.09.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) в област Плевен за стопанската 2015-2016. 1.30 MB
Заповед № РД-226/10.09.2015 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Бъркач, с. Пелишат, с. Вълчитрън, с. Ореховица, с. Глава, с. Милковица, гр. Славяново, област Плевен 2.64 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 426"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа