новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед РД46-138/31.03.2014 на Министъра на земеделието и храните, относно провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2014/2015 година. 3.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-95/12.05.2014г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за npoдаж6a на земи по чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ. 1.98 MB
ГРАФИК за идентификация на земеделските парцели и подаване на заявления до ОРА чрез ОС"З" - Плевен 2014г. 79.56 KB
ЗАПОВЕД РД -318/21.12.2013 ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ. . 101.84 KB
Протокол №2/28.08.2013г. допълнение към Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 60.51 KB
Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 183.08 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Телиш , община Червен бряг за стопанската 2013-2014 924.11 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители версия 22(2012) 517.12 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник за стопанската 2013-2014 1.17 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Коиловци, община Плевен за стопанската 2013-2014 881.72 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на гр. Славяново, община Плевен за стопанската 2013-2014 1.46 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Гривица , община Плевен за стопанската 2013-2014 874.88 KB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Ставерци, община Долна Митрополия за стопанската 2013-2014 1.06 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Бръшляница , община Плевен за стопанската 2013-2014 1.00 MB
Заповед на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75а, ал1 от ППЗСПЗЗ за землището на с. Опанец , община Плевен за стопанската 2013-2014 949.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 377"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа