новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 154.26 KB
ЗАПОВЕД №РД-105/14.06.2016г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 60/04.04.2016г. 320.82 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2016-2017г 107.74 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2016-2017 г- първа тържна сесия 425.00 KB
3аповед № РД-100/08.06.2016г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд. 95.00 KB
Документи за участие в търг ДПФ - юредически лица 247.84 KB
Документи за участие в търг ДПФ - физически лица 246.60 KB
Заповед № РД 46-268/17.03.2016г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от ППЗСПЗЗ , за стопанската 2016-2017г 123.50 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м.юни 2016г 366.68 KB
Заповед № РД 46-321 от 14.05.2016г. допълнение към Заповед № РД 46-120 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) и Приложение. 26.88 KB
Животновъди Важно !!! Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) 2.15 MB
Животновъди Приложение към Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ 1.58 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2016г 336.30 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2016г 406.88 KB
Заповед № РД-60/04.04.2016 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново и с. Пелишат община Плевен, с. Долни Луковит община Искър, с. Рупци община Червен бряг, с. Вълчитрън община Пордим и с. Варана, община Левски - област Плевен 95.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 452"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа