новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2017г 469.65 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 94.00 KB
Заповед N РД 46-126/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018г 119.00 KB
Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД46-522/19.02.2017г., в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 119.87 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Март 2017г 322.69 KB
ЗАПОВЕД № РД 46-71/17.02.2017 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ 113.00 KB
Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ 36.50 KB
Важно !!! Документи за споразумение по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 142.10 KB
Важно !!! ЗСПЗЗ До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи 265.84 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2017г 295.40 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-369/29.11.2016г., за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново община Плевен, с. Староселци община Искър, с. Ракита община Червен бряг, с. Гиген община Гулянци и с. Муселиево, община Никопол - област Плевен 66.96 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Януари 2017г 331.37 KB
Заповед № РД-369/29.11.2016 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново община Плевен, с. Староселци община Искър, с. Ракита община Червен бряг, с. Гиген община Гулянци и с. Муселиево, община Никопол - област Плевен 252.20 KB
Заявление за участие в търг по чл. 27 ал. 8 от ЗСПЗЗ 1.78 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Декември 2016г 342.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 478"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа