новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД-42/27.02.2018г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 226.14 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 590.50 KB
Заповед № РД 46-124/27.02.2018г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 2 и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019г 210.15 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2018г 322.88 KB
ЗАПОВЕД №РД-21/31.01.2018г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 430/01.11.2017г 262.84 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-462/14.12.2017г., за землища на с. Рибен община Долна Митрополия, с. Староселци община Искър, с. Садовец община Долни Дъбник - област Плевен 378.06 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2018г 329.65 KB
Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 37.34 KB
Заповед № РД-462/14.12.2017г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 342.89 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-430/01.11.2017г., за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново община Плевен, с. Староселци и с. Долни Луковит община Искър, с. Гиген община Гулянци и с. Муселиево, община Никопол - област Плевен 359.20 KB
Протокол №3/04.12.2017г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 437/09.11.2017г на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- гр. Плевен. 251.18 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2017-2018г - (трета тържна сесия) 472.00 KB
3аповед № РД-437/09.11.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (трета тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2017-2018 година. 489.59 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 204.65 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 203.28 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 498"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа