новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 24(2014/2015) 578.72 KB
Протокол №01/25.08.2013г. Първа тържна сесия за отдаване на земеделска земя от ДПФ под наем/аренда, за стопанската 2014/2015 г. 1.07 MB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015 128.94 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015 244.58 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015 115.91 KB
3аповед № РД-143/18.07.2014г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните семедлски земи от държавния поземлен фонд. 1.11 MB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(трайни насаждения) - първа тържна сесия 340.50 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(едногодишни полски култури) - първа тържна сесия 191.50 KB
Заповед РД46-138/31.03.2014 на Министъра на земеделието и храните, относно провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2014/2015 година. 3.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-95/12.05.2014г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за npoдаж6a на земи по чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ. 1.98 MB
ГРАФИК за идентификация на земеделските парцели и подаване на заявления до ОРА чрез ОС"З" - Плевен 2014г. 79.56 KB
ЗАПОВЕД РД -318/21.12.2013 ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ. . 101.84 KB
Протокол №2/28.08.2013г. допълнение към Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 60.51 KB
Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 183.08 KB
ПРОТОКОЛ от проведени интервюта по програма "Старт е Кариерата" за раб. място №967 ОДЗ-Плевен, ГД"Аграрно развитив" ОСЗ-Плевен 1005.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »


АДРЕС:

гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 393"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа