новини
Всички новини

04.07.2011 г.

СПИСЪК на допуснатите и не допуснатите кандидати до участие в конкурс

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса, обявен със заповед № РД-74 от 16.06.2011 г. на директора на ОД «Земеделие» - Плевен, за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” в общинска служба по земеделие, Главна дирекция „Аграрно развитие”,  областна дирекция „Земеделие”- Плевен


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2017-2018 - първа тържна сесия 733.84 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 388.57 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 393.58 KB
3аповед № РД-131/19.06.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2017-2018. 299.85 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2017г 344.78 KB
Важно! МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 342.74 KB
ЗАПОВЕД №РД-112/05.05.2017г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 369/29.11.2016г. 67.52 KB
Заповед № РД 09-383/28.04.2017 г., за удължаване на срока за регистрация на тютюнопроизводителите. 305.75 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2017г 294.86 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2017г 469.65 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 94.00 KB
Заповед N РД 46-126/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018г 119.00 KB
Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД46-522/19.02.2017г., в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 119.87 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Март 2017г 322.69 KB
ЗАПОВЕД № РД 46-71/17.02.2017 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ 113.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 480"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа