новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заявление по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, одбрени със заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на министъра на земеделието и храните. Указания за изплащане от областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имотите по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, определени в издадените по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ заповеди 345.13 KB
ЗАПОВЕД №РД-390/16.11.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 226/10.09.2015г. 155.50 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2015-2016 - първа тържна сесия 115.50 KB
Документи и указания за участие в търг пасища, мери и ливади ДПФ за стопанската 2015/2016 446.20 KB
3аповед № РД-388/06.11.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2015-2016. 1.15 MB
Протокол №2/16.10.2015 от проведен търг II тържна сесия обявен със заповед РД 227/12.09.2015. 1006.50 KB
Заповед № РД-364/14.10.2015 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и гр. Долна Митрополия община Долна Митрополия, с. Вълчитрън община Пордим и гр. Славяново община Плевен, област Плевен 2.25 MB
Банкова сметка чужди средства на ОДЗ- Плевен за внасяне на суми на основание чл.37в ал.7 във връзка с чл. 37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ. (бели петна) 24.50 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 25(2015/2016) 488.53 KB
Заявление за участие в търг по чл. 27 ал. 8 от ЗСПЗЗ 1.78 MB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2015-2016 - втора тържна сесия 408.00 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2015/2016 374.56 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2015/2016 243.10 KB
3аповед № РД-227/12.09.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) в област Плевен за стопанската 2015-2016. 1.30 MB
Заповед № РД-226/10.09.2015 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Бъркач, с. Пелишат, с. Вълчитрън, с. Ореховица, с. Глава, с. Милковица, гр. Славяново, област Плевен 2.64 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 428"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа