новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 2018-2019 171.69 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 2018-2019 173.80 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2018-2019 120.50 KB
3аповед № РД-119/15.06.2018г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2018-2019. 299.49 KB
Документи за участие в търг ДПФ - Юридически лица 2017/2018 158.89 KB
Документи за участие в търг ДПФ- Физически лица 2017/2018 156.63 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2018-2019г - (първа тържна сесия) 606.00 KB
3аповед № РД-118/15.06.2018г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2018-2019 година. 508.06 KB
Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ 37.54 KB
Заповед № РД-120/15.06.2018г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ 306.35 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2018г 402.92 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-62/11.04.2018г. 337.43 KB
ЗАПОВЕД № РД-99/22.05.2018 за определяне пожароопасен сезон 2018г. 141.32 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2018г 325.40 KB
Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 37.34 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 502"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа