новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 24(2014/2015) 578.72 KB
Протокол №01/25.08.2013г. Първа тържна сесия за отдаване на земеделска земя от ДПФ под наем/аренда, за стопанската 2014/2015 г. 1.07 MB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015 128.94 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015 244.58 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015 115.91 KB
3аповед № РД-143/18.07.2014г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните семедлски земи от държавния поземлен фонд. 1.11 MB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(трайни насаждения) - първа тържна сесия 340.50 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(едногодишни полски култури) - първа тържна сесия 191.50 KB
Заповед РД46-138/31.03.2014 на Министъра на земеделието и храните, относно провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд(ДПФ) за стопанската 2014/2015 година. 3.64 MB
ЗАПОВЕД № РД-95/12.05.2014г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за npoдаж6a на земи по чл.27, ал.8 ЗСПЗЗ. 1.98 MB
ГРАФИК за идентификация на земеделските парцели и подаване на заявления до ОРА чрез ОС"З" - Плевен 2014г. 79.56 KB
ЗАПОВЕД РД -318/21.12.2013 ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ. . 101.84 KB
Протокол №2/28.08.2013г. допълнение към Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 60.51 KB
Протокол №1/16.05.2013г. от проведен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 183.08 KB
ПРОТОКОЛ от проведени интервюта по програма "Старт е Кариерата" за раб. място №967 ОДЗ-Плевен, ГД"Аграрно развитив" ОСЗ-Плевен 1005.40 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »


АДРЕС:

гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 393"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа