новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед № РД 46-321 от 14.05.2016г. допълнение към Заповед № РД 46-120 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) и Приложение. 26.88 KB
Животновъди Важно !!! Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) 2.15 MB
Животновъди Приложение към Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ 1.58 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2016г 336.30 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2016г 406.88 KB
Заповед № РД-60/04.04.2016 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново и с. Пелишат община Плевен, с. Долни Луковит община Искър, с. Рупци община Червен бряг, с. Вълчитрън община Пордим и с. Варана, община Левски - област Плевен 95.29 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 86.00 KB
Заповед № РД 46-120 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) 118.50 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Март 2016г. 502.51 KB
Приложения към НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно 59.07 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2016г. 1.01 MB
ГРАФИК за провеждане на заседания на консултативен съвет по животновъдство за първото полугодие на 2016г. Областна Дирекция "Земеделие" -Плевен 31.50 KB
От 23.12.2015 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2015 г. 37.50 KB
Заповед № РД 09-937 от 22.12.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане/ПДП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ 139.50 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 25_2 (2015/2016) 476.20 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 450"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа