новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заявление за участие в търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 37.34 KB
Заповед № РД-62/11.04.2018г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 275.24 KB
ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 249.80 KB
Важно !!! СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 173.67 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2018г 428.29 KB
Заповед № РД-42/27.02.2018г. за прекратяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 226.14 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 590.50 KB
Заповед № РД 46-124/27.02.2018г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 2 и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019г 210.15 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2018г 322.88 KB
ЗАПОВЕД №РД-21/31.01.2018г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 430/01.11.2017г 262.84 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-462/14.12.2017г., за землища на с. Рибен община Долна Митрополия, с. Староселци община Искър, с. Садовец община Долни Дъбник - област Плевен 378.06 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2018г 329.65 KB
Заповед № РД-462/14.12.2017г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 342.89 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-430/01.11.2017г., за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново община Плевен, с. Староселци и с. Долни Луковит община Искър, с. Гиген община Гулянци и с. Муселиево, община Никопол - област Плевен 359.20 KB
Протокол №3/04.12.2017г. от проведен търг II тържна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД 437/09.11.2017г на Директора на Областна дирекция „Земеделие”- гр. Плевен. 251.18 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 501"

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа