новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заповед за прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 154.26 KB
ЗАПОВЕД №РД-105/14.06.2016г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 60/04.04.2016г. 320.82 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2016-2017г 107.74 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2016-2017 г- първа тържна сесия 425.00 KB
3аповед № РД-100/08.06.2016г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд. 95.00 KB
Документи за участие в търг ДПФ - юредически лица 247.84 KB
Документи за участие в търг ДПФ - физически лица 246.60 KB
Заповед № РД 46-268/17.03.2016г на министъра на земеделието и храните, на основание чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 1 и 2 и чл. 47е от ППЗСПЗЗ , за стопанската 2016-2017г 123.50 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м.юни 2016г 366.68 KB
Заповед № РД 46-321 от 14.05.2016г. допълнение към Заповед № РД 46-120 от 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) и Приложение. 26.88 KB
Животновъди Важно !!! Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ във връзка с констатирани огнища на болестта заразен нодуларен дерматит (ЗНД) 2.15 MB
Животновъди Приложение към Заповед РД11-724/27.04.2016 на БАБХ 1.58 MB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2016г 336.30 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2016г 406.88 KB
Заповед № РД-60/04.04.2016 г. за обявяване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за землища на с. Комарево и с. Ставерци община Долна Митрополия, гр. Славяново и с. Пелишат община Плевен, с. Долни Луковит община Искър, с. Рупци община Червен бряг, с. Вълчитрън община Пордим и с. Варана, община Левски - област Плевен 95.29 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 452"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа