новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 244.08 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015(втора тържна сесия) 242.73 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015(втора тържна сесия) 162.36 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(трайни насаждения) - втора тържна сесия 326.00 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(едногодишни полски култури) - втора тържна сесия 381.00 KB
3аповед № РД-11/14.01.2015 г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните семедлски земи от държавния поземлен фонд. 1.22 MB
Протокол от проведен търг обявен със заповед РД 134/03.07.2014 5.74 MB
ЗАПОВЕД №РД-402/23.12.2014г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг в зелища от общините Червен бряг и Искър. 1.74 MB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители, електронен вариант версия 24(2014/2015) 578.72 KB
Протокол №01/25.08.2013г. Първа тържна сесия за отдаване на земеделска земя от ДПФ под наем/аренда, за стопанската 2014/2015 г. 1.07 MB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2014-2015 128.94 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2014/2015 244.58 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2014/2015 115.91 KB
3аповед № РД-143/18.07.2014г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните семедлски земи от държавния поземлен фонд. 1.11 MB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2014-2015(трайни насаждения) - първа тържна сесия 340.50 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. »


АДРЕС:

гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 400"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа