новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от ЗСПЗЗ и Глава 7 „Ползване на ЗЗ” от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. 6.91 MB
ЗАПОВЕД №РД-219/13.08.2015г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг в зелища от община Долна Митрополия 64.11 KB
Протокол №1/15.07.2015 от проведен търг I тържна сесия обявен със заповед РД 142/11.06.2015 и РД 145/15.06.2015 1.68 MB
Проект на договори за земи от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2015-2016 72.50 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 102.00 KB
Заповед № РД46-639/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните, на основание чл.24а и чл.37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2015-2016 2.57 MB
Важно !!! Допълнителен прием на окончателни декларации във връзка със схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” 78.51 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2015-2016 - първа тържна сесия 542.50 KB
Документи за учатие в търг ДПФ - Юридически лица 2015/2016 374.56 KB
Документи за учатие в търг ДПФ- Физически лица 2015/2016 243.10 KB
Проект на договори за земи от ДПФ за стопанската 2015-2016 130.88 KB
Изменение на заповед РД-142/11.06.2015г 525.06 KB
3аповед № РД-142/11.06.2015г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земедлски земи от държавния поземлен фонд. 860.33 KB
Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД-89/21.04.2015г., гр. Плевен за провеждане на търг с тайно наддаване за имоти в звмлищата на гр. Долна Митрополия общ. Долна Митрополия по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 70.19 KB
Протокол №2/18.02.2015 от проведен търг II тържна сесия обявен със заповед РД 11/14.01.2011 2.64 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 414"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа