новини
Всички новини

18.05.2011 г.

Система за индивидуална справка по Директни плащания - кампания 2010

Бенефициентите ще могат сами да проверяват резултатите от подадените заявления за Директни плащания – кампания 2010

      От днес на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, всеки бенефициент – кандидат по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), национални доплащания и другите схеми и мерки по Директни плащания, ще има възможност сам да извършва справка за движението на заявените си данни и изплатени субсидии за Кампания 2010.

     

 Новата секция „Система за индивидуална справка по Директни плащания – кампания 2010” е разработена, за да улесни пълния достъп до информацията, необходима за кандидатите. Чрез въвеждане на Уникалния регистрационен номер (УРН) и последните четири цифри от ЕГН или Булстат те могат да направят следните справки:

 • Размер на декларираната от тях субсидия, редукции в случай на закъсняло подаване и/или редакция на заявлението или такива, наложени за неспазване на условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, както и санкциите за недопустими за подпомагане площи.
 •  Оторизирана сума по заявлението - одобрената сума по съответната схема/мярка след извършване на всички проверки за допустимост на заявените площи или животни по схема.
 • Удържана сумав резултат на санкции от предходни периоди или недължимо платени суми, за които е издаден АУПДВ (акт за удържани публични държавни средства), или прихванати суми от наложени санкции по други схеми и мерки, администрирани от ДФЗ.
 • Наредена сума - реално изплатените средства по схемата/мярката.

      В помощ на бенефициентите, за чиито площи е установено, че не попадат в допустимия слой за подпомагане, е приложена и таблица, в която те сами ще могат да проверят номерата на съответните парцели и площта, която е недопустима за субсидиране. В случай че не са съгласни с установените данни, кандидатите могат да подадат жалба в Министерството на земеделието и храните в определения за това срок, който изтича на 20 май 2011 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем 2017-2018 - първа тържна сесия 733.84 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - физически лица 388.57 KB
Документи за участие в търг ДПФ-ПМЛ - юридически лица 393.58 KB
3аповед № РД-131/19.06.2017г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (първа тържна сесия) за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2017-2018. 299.85 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Юни 2017г 344.78 KB
Важно! МЗХГ удължава срока за подаване на заявления за директни плащания без санкции до 29 май 2017 г. 342.74 KB
ЗАПОВЕД №РД-112/05.05.2017г. на основание чл.56м, ал.4 от ППЗСПЗЗ за класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот от проведения търг обявен със Заповед № РД - 369/29.11.2016г. 67.52 KB
Заповед № РД 09-383/28.04.2017 г., за удължаване на срока за регистрация на тютюнопроизводителите. 305.75 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Май 2017г 294.86 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2017г 469.65 KB
Справка за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Плевен 94.00 KB
Заповед N РД 46-126/28.02.2017 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 – 2018г 119.00 KB
Документи за участие и ЗАПОВЕД № РД46-522/19.02.2017г., в търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ. 119.87 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Март 2017г 322.69 KB
ЗАПОВЕД № РД 46-71/17.02.2017 г. за одобряване на Приложение 1 към заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ 113.00 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: odzpleven@gmail.com

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 480"

 

 


 

 

  

 

Национална Селска Мрежа