новини
 • 11.07.2018 г.
  ОД „Земеделие” – Монтана уведомява земеделските стопани на теритроията на област Монтана за усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа,
  прочети >>
 • 25.05.2018 г.
  ОБЯВЯВАМ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН ЗА 2018Г. ВЪВ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА УВЕДОМЯВА, ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ,
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


11.07.2018 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 98.50 KB
21.06.2018 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски или многогодишни фуражни култури, считано от стопанската 2018/2019 г. 171.03 KB
21.06.2018 Образци на тръжни документи, проект на договор и указания за участие в първа тръжна сесия за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ на собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни за стопанската 2018/2019 г. 115.59 KB
20.06.2018г. Заповед №164/19.06.2018 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура по провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване на земеделски земи от ДПФ под наем или аренда за отглеждане на едногодишни полски култури или многогодишни фуражни култури за стопанската 2018/2019 година. 93.81 KB
20.06.2018г. Заповед №163/19.06.2018 г. на директора на ОДЗ-Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 13 ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ под наем за срок от една стопанска година - 2018/2019 г. 81.47 KB
18.06.2018 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН НА 13.06.2018Г. ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ПО РЕДА НА ЧЛ.27, АЛ.8 ОТ ЗСПЗЗ В ОБЛАСТ МОНТАНА 250.50 KB
18.06.2018 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕН НА 13.06.2018Г. ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ, ОТГОВАРЯЩИ НА УСЛОВИЯТА НА §12А ОТ ЗСПЗЗ В ОБЛАСТ МОНТАНА. 148.50 KB
14.06.2018 СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА САМОЛЕТНО ЗАСНЕМАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА ЗА НУЖДИТЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ. 809.00 KB
30.05.2018 Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс до Камелия Владимирова Вескова и Цветин Светлинов Томов 109.50 KB
ВАЖНО!!! Областна дирекция „Земеделие” – Монтана извършва събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни в регистрите и бази данни, поддържани в дирекцията, вкл. и в общинските служби по земеделие на територията на област Монтана. Тези дейности се извършват в съответствие с нормативно установените за това изисквания. 289.84 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300728 

e-mail: odzg@net-surf.net
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване
от 9.00 до 17.30 часа

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа


 


Консултативен съвет по животновъдство 

 

повече>>


Сектор зърно

         

zarnomontana@gmail.com


повече>>


Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


повече>>


Управление и разпореждане на земи от ДПФ 


повече>>


Промяна предназначение на земеделски земи


повече>>Регистрация по реда на Наредба 3/1999г.


повече>>


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 623"