новини
Всички новини

17.01.2011 г.

ОД “Земеделие” Ловеч напомня на всички земеделски производители, регистрирани по Наредба№3/1999г., че срокът за подаване на документи за пререгистрация е 25.03 2011г.

На основание чл.5,ал.6 от Наредба №3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители Ви уведомяваме, че съгласно чл.5,ал.3 регистрираните земеделски производители или упълномощени от тях лица представят до 25 март актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция”Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския производител за срок до 25 март на следващата година.

Съгласно чл.6,ал.1 регистрираните земеделски производители със заверени за съответната година регистрационни карти могат да кандидатстват за финансово подпомагане от ДФ”Земеделие” и от други източници.

Съгласно чл.5,ал.4 при неспазване на задължението по чл.5,ал.3 земеделският производител губи правата си по чл.6 до заверка на регистрационната му карта на следващата година.

Първоначалната регистрация е през цялата година.

Електронен вариант на анкетна карта и формуляр за регистрация (версия 19) може да свалите от рубрика "Актуално" от сайта.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Решение No К-1 / 20.02.2014г. на Комисията по чл. 17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ 1.80 MB
Средно годишно рентно плащане за землищата и общините в област Ловеч, регламентирано в §2е от ДР на ЗСПЗЗ 267.12 KB
Важно! Актуално Утвърдени документи във връзка с прилагането на държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” 1.96 MB
Актуално Информация за ваучери за гориво за земеделски производители 2014г. 117.59 KB
Решение No К-8 / 12.12.2013г. на Комисията по чл. 17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ 1.59 MB
Актуално От днес стартира производство по подаване на възражения срещу обхвата на специализирания слой „Площи в добро земеделско състояние” 1.35 MB
Обява за участие в обществена поръчка за закупуване на автомобил с номер 9013113. 139.88 KB
Обява за участие в обществена поръчка за закупуване на автомобил с номер 9023101. 93.40 KB
Актуална версия на електронен вариант на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски производители по Наредба №3/1999г. 513.20 KB
Решение No К-7 / 30.10.2013г. на Комисията по чл. 17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ 408.88 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


АДРЕС:

гр. Ловеч 5500,
ул. "Търговска" 43 ет. 7

ТЕЛЕФОНИ:
тел. (068) 603 961
(068) 603 962

 

ODZG_Lovech@

mzh.government.bg

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 139"

 

 


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа