23.04.2018


● ОСЗ Ловеч 

  гр. Ловеч, ул. ”Търговска” № 24, ет. 2, тел. 068 / 601 297; 

  e-mail: oszg_lov@abv.bg

   Списък на землищата в общината

 

● ОСЗ Ловеч - офис Летница

  гр. Летница, гр. Летница, бул. ”България” 19,ет.4, тел. 06941 / 2555;  

  e-mail: oszg_letnica@abv.bg

  Списък на землищата в общината

  

● ОСЗ Троян

  гр.Троян-5600, пл.”Възраждане” №1, 0670 / 62628 

  e-mail: oszg_troyan@abv.bg 

  Списък на землищата в общината

  

● ОСЗ Троян – офис Априлци

  гр. Априлци, кв.”Център” 7, тел. 06958 / 3236 

  e-mail: oszg_apriltci@abv.bg 

  Списък на землищата в общината

  

● ОСЗ Тетевен

  гр.Тетевен-5700, ул.”Д.Благоев” №2А, тел. 0678 / 54285 

  e-mail: oszg_tetewen@abv.bg 

  Списък на землищата в общината

  

● ОСЗ Тетевен – офис Ябланица

  гр.Ябланица-5750, пл.”Възраждане” №3 ет.3, тел. 06991 / 3466 

  e-mail: oszg_yablanitsa@abv.bg 

 Списък на землищата в общината

 

  ● ОСЗ Луковит

  гр.Луковит-5770, ул.”Момчилец” №3, тел. 0697 / 54125 

  e-mail: oszg_lukovit1@abv.bg 

  Списък на землищата в общината

   

● ОСЗ Угърчин

 гр.Угърчин-5580, пл.”Свобода” №13А, тел. 06931 / 3081 

 e-mail: oszg_ugarcin@abv.bg 

  Списък на землищата в общината

АДРЕС:

    гр. Ловеч 5500,

ул. "Търговска" 43 ет. 7

  

                                                                     СПОРАЗУМЕНИЯ ПМЛ

 

   


    

Документи за регистрация/пререгистрация

 на земеделски стопани

 


          ГРАФИК КТИ


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


 

 

 

 

Национална Селска Мрежа