22.04.2019

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие " -Хасково, както и форматите в които е достъпна- чл.15а, ал.3 от закона за достъп до обществена информация, актуален към 11.03.2019 909.64 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД"Земеделие"-Хасково за 2018 г. 49.16 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД"Земеделие"-Хасково за 2017г. 45.50 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие " -Хасково, както и форматите в които е достъпна- чл.15а, ал.3 от закона за достъп до обществена информация. 1.42 MB
Закон за достъп до обществена информация. 165.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ХАСКОВО 2014 год. 108.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - ХАСКОВО 2014 год. 252.50 KB