17.01.2019

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ младши експерт” в Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие” - Хасково 60.34 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково. 60.64 KB
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА -„младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково. 60.45 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Дирекция „Административно – правно, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие” - Хасково 76.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково. 77.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково 76.00 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 36.50 KB
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за назначаване на държавни служители в ОД „Земеделие” – Хасково със седалище и адрес: гр. Хасково, пл. „Свобода” № 5 38.50 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково. 60.33 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково 71.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »