24.03.2018

 

Анализ за състоянието на земеделието и влиянието на ОСП върху него. 1.08 MB
Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 70.71 KB
Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 136.04 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите на ОД"Земеделие"-Хасково- актуализиран към 25.08.2017г. 62.23 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно 36.50 KB
НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г. 208.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 60.00 KB
УКАЗАНИЯ за попълване декларациите по чл.11, ал.1(приложение № 2) и чл.14, ал. 1 (приложение № 3) от Наредба №23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърното 45.50 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите на ОД"Земеделие"-Хасково. 73.76 KB
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ, НАРУШЕНИЯ И КОРУПЦИЯ; ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГРЕШКИ, ИЗМАМИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ГР. ХАСКОВО ХАСКОВО 2015 137.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »