22.09.2018

 

Зaявление за дубликат на регистрационна карта като ЗС 31.00 KB
Заявление за копие на анкетна карта на ЗС 31.00 KB
Заявление за отписване на ЗС 14.22 KB
Заявление за удостоверение за регистрация като ЗС 14.11 KB
Заявление за актуализация на регистрация като ЗС 33.00 KB
Приложение № 2 към чл. 11, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. 36.50 KB
Приложение № 3 към чл. 14, ал.1- ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено и налично зърно. 38.00 KB
Приложение № 1 към чл. 4, ал.2-ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 26.50 KB
Приложение към Заповед РД-09-78 от 08.02.2018г.- Указания за извършване на обследвания на есенни култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития. 2.32 MB
Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи. 70.30 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »