19.07.2018

 

Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи. 70.30 KB
Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 18.43 KB
Приложение № 3 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 16.39 KB
Приложение № 1 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ 27.29 KB
Заповед РД46-178 от 29.03.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 199.08 KB
Анализ за състоянието на земеделието и влиянието на ОСП върху него. 1.08 MB
Образец на Анкетна карта за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 70.71 KB
Образец на Анкетен формуляр за попълване от земеделския стопанин за стопанската 2017/2018 година. 136.04 KB
Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ на служителите на ОД"Земеделие"-Хасково- актуализиран към 25.08.2017г. 62.23 KB
УВЕДОМЛЕНИЕ за подаване на декларации за произведено и налично количество зърно 36.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »