25.04.2019

 

 1. Zakon_zpkonpi
  .pdf файл (544.86 KB)
  Закон за противодействие на корупцията
  4/24/2019 3:17:34 PM
  Сваляне
 2. рд-12-04-8-17042019
  .pdf файл (493.97 KB)
  График за подаване на заявления за директни плащания – кампания 2019 на ОСЗ-Хасково.
  4/18/2019 11:15:53 AM
  Сваляне
 3. Normativno ustanoveni prava
  .zip файл (1.21 MB)
  Упражняване на нормативно установени права.
  4/11/2019 3:03:50 PM
  Сваляне
 4. izdavane na ADM AKT
  .zip файл (656.37 KB)
  Издаване на административни актове.
  4/11/2019 3:02:51 PM
  Сваляне
 5. РЕГИСТРАЦИОННИ РЕЖИМИ
  .zip файл (393.29 KB)
  Регистрационни режими.
  4/11/2019 2:58:16 PM
  Сваляне
 6. КЗЗ-2-Решение
  .doc файл (115.50 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 2 от 29.03.2019 година ЗА : Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  4/9/2019 11:13:50 AM
  Сваляне
 7. Zapoved RD-09-39-28022019
  .pdf файл (478.04 KB)
  Вътрешни правила на организация на административното обслужване в Областна Дирекция "Земеделие"- Хасково.
  3/18/2019 4:00:05 PM
  Сваляне
 8. ZapovedRD-09-40-28022019
  .pdf файл (423.11 KB)
  Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Обалстна Дирекция "Земеделие'- Хасково.
  3/18/2019 3:59:26 PM
  Сваляне
 9. СЪОБЩЕНИЕ_26032019
  .docx файл (10.77 KB)
  Областна дирекция „Земеделие” – гр.Хасково организира среща на земеделски стопани провеждащи растителнозащитни мероприятия с наземна и авиационна техника и пчеларите в региона.
  3/26/2019 11:13:50 AM
  Сваляне
 10. Zap._Dek._Ukaz._Prerabotka zurno
  .pdf файл (2.46 MB)
  З А П О В Е Д № РД-09-248 от 07.03.2019 г. На основание чл. 25, ал.4 от от Закона за адмнистрацията и чл.58о, ал.3 от Закона за прилагане на Общата орханизация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и одобрен доклад на д-р Лозана Василева - заместник министър на земеделието, храните и горите с рег. № 93-1746 от 07.03.2019г.
  3/22/2019 1:00:33 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »