29.05.2017

 

 1. Grafik_05.2017_KTI
  .pdf файл (260.45 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец май 2017.
  4/28/2017 10:22:08 AM
  Сваляне
 2. Хасково-ПМЛ
  .zip файл (608.63 KB)
  Заповеди с номера 94,95 и 96 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Александрово, с. Родопи и с. Узунджово община Хасково.
  4/21/2017 4:58:34 PM
  Сваляне
 3. Stambolovo_PML
  .rar файл (526.42 KB)
  Заповед с номер 93 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Тънково община Стамболово.
  4/21/2017 5:58:20 PM
  Сваляне
 4. Любимец-ПМЛ
  .zip файл (6.59 MB)
  Заповеди с номера 86,87,88,89,90 и 91 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Георги Добрево, с. Йерусалимово, с. Малко Градище, с. Оряхово, с. Вълче поле и с.Дъбовец община Любимец.
  4/21/2017 5:03:35 PM
  Сваляне
 5. Svilengrad_PML
  .rar файл (1.13 MB)
  Заповед с номер 92 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Дервишка могила община Свиленград.
  4/21/2017 6:00:30 PM
  Сваляне
 6. Svilengrad_TN
  .zip файл (1.23 MB)
  Заповед 78 от 05,04,2017г. На основание §4, т.4 от ПЗР към ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с. Дервишка могила, общ. Свиленград, обл. Хасково, въз основа на представен доклад на комисията, определена със заповед № 56 от 06.03.2017 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково, за землището на с. Дервишка могила, общ.Свиленград, обл. Хасково.
  4/10/2017 4:20:21 PM
  Сваляне
 7. Lubimec_TN
  .zip файл (4.50 MB)
  Заповеди с номера 79,80 и 81 от 05.04.2017г.На основание §4, т.4 от ПЗР към ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие” и сключено споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на трайни насаждения в землището на с. Белица, с.Малко градище и гр.Любимец общ. Любимец, обл. Хасково, въз основа на представен доклад на комисията, определена със заповед № 51,52 и 53 от 06.03.2017 год. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково, за землището на с. Дервишка могила, общ.Свиленград, обл. Хасково.
  4/10/2017 4:20:20 PM
  Сваляне
 8. Grafik_04.2017_KTI
  .pdf файл (209.29 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец април 2017.
  4/4/2017 3:00:05 PM
  Сваляне
 9. Obqva72b, al.4 PPZSPZZ_14.03.2017
  .zip файл (47.32 KB)
  О Б Я В А- в изпълнение на чл. 72б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през стопанската 2016/2017г. на основание чл.37ж, ал.4 и чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
  3/14/2017 4:47:43 PM
  Сваляне
 10. obqva pasishta i traini
  .zip файл (479.99 KB)
  О Б Я В А на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.37ж,ал.4 и 37в ал.1от ЗСПЗЗ, за създаване на масиви за ползване на пасища ,мери и ливади и трайни насаждения ,Общинска служба по земеделие Любимец обявява, че са изготвени предварителни регистри на имотите в землищата на община Любимец, въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017г.
  3/9/2017 4:21:03 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »