13.11.2018

 

 1. Haskovo2
  .zip файл (16.20 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Криво поле, Любеново, Малево, Манастир, Маслиново, Николово, Нова надежда, Орлово, Родопи, Стамболийски, Стойково, Текето, Тракиец, Узунджово и Широка поляна, общ. Хасково, обл. Хасково
  11/12/2018 4:01:58 PM
  Сваляне
 2. Haskovo1
  .zip файл (17.74 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Александрово, Брягово, Войводово, Въгларово, Гарваново, Горно Войводино, Гълъбец, Динево, Долно Войводино, Елена, Зорница, Клокотница, Книжовник, Козлец, Конуш и Корен, общ. Хасково, обл. Хасково
  11/12/2018 3:59:16 PM
  Сваляне
 3. Madjarovo1
  .zip файл (16.93 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землища Бориславци, Голяма долина, Горни главанак, Горно поле, Долни главанак, Долно съдиево, Ефрем, Златоустово, Маджарово, Малки воден, Малко брягово, Малко попово, Румелия, Ръженово, Сеноклас и Тополово, общ.Маджарово,обл.Хасково
  11/12/2018 3:57:52 PM
  Сваляне
 4. Обява_чл.72б, ал.4 от ППЗСПЗЗ-09.11.2019
  .doc файл (71.50 KB)
  Обява във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади през календарната 2018/2019 г. за землища, намиращи се в общ. Свиленград
  11/9/2018 5:29:15 PM
  Сваляне
 5. Svilengrad2
  .zip файл (21.71 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Младиново, Момково, Мустрак, Пашово, Пъстрогор, Равна гора, Райкова могила, Сива река, Сладун, Студена, Чернодъб и Щит, общ. Свиленград, обл. Хасково
  11/8/2018 12:14:58 PM
  Сваляне
 6. Svilengrad1
  .zip файл (27.79 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Варник, Генералово, Дервишка могила, Димитровче, Капитан Андреево, Костур, Левка, Лисово, Маточина, Мезек и Михалич, общ. Свиленград, обл. Хасково - обработваеми земи и трайни насаждения
  11/8/2018 12:12:53 PM
  Сваляне
 7. Ivailovgrad1
  .zip файл (35.10 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Бели дол, Белополяне, Ботурче, Бял градец, Горно луково, Горноселци, Гугутка, Долно луково, Долноселци, Драбишна, Железари, Железино, Ивайловград, Камилски дол, Карловско, Кобилино, Кондово, Конници, Костилково, Ламбух, Ленско, Мандрица, меден бук, Нова ливада, Одринци и Орешино, общ. Ивайловград, обл. Хасково
  11/8/2018 12:05:31 PM
  Сваляне
 8. Ivailovgrad2
  .zip файл (27.52 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Пашкул, Планинец, Плевун, Покрован, Попско, Пъстроок, Розино, Сборино, Свирачи, Сив кладенец, Славеево, Соколенци, Хухла, Черни рид, Черничино и Чучулига, общ. Ивайловград, обл. Хасково
  11/8/2018 12:09:38 PM
  Сваляне
 9. Stambolovo2
  .zip файл (31.02 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Пчелари, Пътниково, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково, Царева поляна, общ. Стамболово, обл. Хасково
  11/5/2018 5:21:52 PM
  Сваляне
 10. Stambolovo1
  .zip файл (34.08 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата Бял Кладенец, Воденци, Войводенец, Голобрадово, Долно Ботево, Долно поле, Долно Черковище, Кралево, Кладенец, Маджари и Малък извор, общ. Стамболово, обл. Хасково
  11/5/2018 5:19:40 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »