23.05.2018

 

 1. Final_ODZ Haskovo
  .docx файл (60.34 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА„ младши експерт” в Дирекция „АПФСДЧР“ в ОД „Земеделие” - Хасково
  5/15/2018 5:18:09 PM
  Сваляне
 2. Final_ Haskovo
  .docx файл (60.64 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА - „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково.
  5/2/2018 11:00:05 AM
  Сваляне
 3. final_ Simeonovgrad
  .docx файл (60.45 KB)
  ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА -„младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково.
  5/2/2018 10:58:53 AM
  Сваляне
 4. Grafik_052018
  .pdf файл (1.77 MB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец май 2018г.
  4/27/2018 10:07:36 AM
  Сваляне
 5. spisak dopusnati_250418
  .doc файл (76.50 KB)
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Дирекция „Административно – правно, финансово – стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие” - Хасково
  4/25/2018 11:36:59 AM
  Сваляне
 6. Dekllaracia_furazhi-2017-s_ukazanie
  .pdf файл (70.30 KB)
  Приложение № 3, към чл.8,ал.4- Декларация за извършване на дейности с първични фуражи.
  4/23/2018 12:05:13 PM
  Сваляне
 7. mzhg_plakat_sliven_preview
  .pdf файл (267.39 KB)
  Покана за Национално изложение по животновъдство 27-29 април в Сливен
  4/23/2018 8:56:18 AM
  Сваляне
 8. spisak dopusnati- Dim.grad
  .doc файл (77.00 KB)
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Димитровград, ИРМ, офис Симеоновград, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково.
  4/17/2018 9:58:06 AM
  Сваляне
 9. spisak dopusnati- Haskovo
  .doc файл (76.00 KB)
  СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Хасково, ГД „АР” при ОД „Земеделие” – Хасково
  4/17/2018 9:57:16 AM
  Сваляне
 10. Заявление-държ
  .docx файл (18.43 KB)
  Приложение №2 по ЧЛ. 17, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ
  4/5/2018 11:01:57 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »