25.07.2017

 

 1. OZ
  .rar файл (199.56 KB)
  ЗАПОВЕД № 132 Хасково, 17.07. 2017 год. На основание чл.47ж, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със заповед № РД 46-158/ 30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.35 от 02.05.2017 год. и писмо с изх. № 66-2147/ 07.07.2017 год. на МЗХГ и списък с имоти за участие.
  7/21/2017 5:29:01 PM
  Сваляне
 2. PML
  .rar файл (198.06 KB)
  № 133 Хасково, 17.07.2017 г. На основание чл.47ж, ал.1, чл.102 и чл.104 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и заповед № РД 46-158/ 30.03.2017 год. на Министъра на земеделието и храните, обнародвана в ДВ, бр.35 от 02.05.2017 год. и списък с имоти за участие.
  7/18/2017 11:48:02 AM
  Сваляне
 3. PML_док
  .rar файл (115.60 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № 133 Хасково, 17.07. 2017 год.
  7/21/2017 5:34:11 PM
  Сваляне
 4. OZ_док
  .rar файл (117.02 KB)
  Необходими документи за участие в търг съгласно ЗАПОВЕД № 132 Хасково, 17.07. 2017 год.
  7/21/2017 5:31:17 PM
  Сваляне
 5. КЗЗ-1-Решение (3)
  .doc файл (112.00 KB)
  Р Е Ш Е Н И Е № КЗЗ - 1 от 05.04.2017 година ЗА: Промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  7/3/2017 10:01:14 AM
  Сваляне
 6. Zapoved 120-07.06.2017
  .pdf файл (176.35 KB)
  Заповед № 120 от 07.06.2017г. на Директора на ОД"Земеделие"-Хасково, с оглед недопускане възникването на пожари и нанасяне щети на селскостопански инвентар, горски територии и земеделски земи.
  6/23/2017 11:25:19 AM
  Сваляне
 7. Grafik_06.2017_KTI
  .pdf файл (303.85 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец юни 2017.
  6/1/2017 9:47:23 AM
  Сваляне
 8. Grafik_05.2017_KTI
  .pdf файл (260.45 KB)
  График за провеждане на годишни технически прегледи на Земеделска и горска техника от ОД"Земеделие"-Хасково през месец май 2017.
  4/28/2017 10:22:08 AM
  Сваляне
 9. Хасково-ПМЛ
  .zip файл (608.63 KB)
  Заповеди с номера 94,95 и 96 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землищата на с. Александрово, с. Родопи и с. Узунджово община Хасково.
  4/21/2017 4:58:34 PM
  Сваляне
 10. Stambolovo_PML
  .rar файл (526.42 KB)
  Заповед с номер 93 от 12.04.2017г. на основание чл.37ж, ал11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землището на с. Тънково община Стамболово.
  4/21/2017 5:58:20 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »