22.01.2018

 

 1. PML
  .rar файл (23.10 MB)
  Заповеди на основание чл.37ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, за споразумения за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Вълче поле, Георги Добрево, Дъбовец, Йерусалимово, Малко градище и Оряхово общ. Любимец, землищата на с. Дервишка могила и Лисово общ. Свиленград, землищата на с.Тънково общ. Стамболово, землищата на с. Българска поляна, Сакарци и Хлябово общ. Тополовград и землищата на с. Александрово, Родопи и Узунджово общ. Хасково.
  1/10/2018 2:35:04 PM
  Сваляне
 2. Analiz 2007_2017
  .pdf файл (1.08 MB)
  Анализ за състоянието на земеделието и влиянието на ОСП върху него.
  1/9/2018 4:32:14 PM
  Сваляне
 3. Kalendar BG
  .docx файл (30.04 KB)
  График на събитията организирани от МЗХГ в България по време на Българското председателство на Съвета на ЕС
  1/9/2018 4:28:56 PM
  Сваляне
 4. Spisak_kat_inf_chl15a.al.3 ot ZDOI
  .pdf файл (1.42 MB)
  Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОД "Земеделие " -Хасково, както и форматите в които е достъпна- чл.15а, ал.3 от закона за достъп до обществена информация.
  1/9/2018 4:24:14 PM
  Сваляне
 5. zapoved RD-09-218
  .pdf файл (147.06 KB)
  Заповед РД-09-218 / 29.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Симеоновград, обл. Хасково
  1/8/2018 4:14:42 PM
  Сваляне
 6. zapoved_RD-09-198
  .pdf файл (156.13 KB)
  Заповед РД-09-198 / 11.12.2017 на Директора на ОД Земеделие обл. Хасково във връзка с размера на сумата за плащане на имоти с начин на трайно ползване "Полски пътища", попаднали в споразуменията по чл. 37В от ЗСПЗЗ в землищата, намиращи се на територията на общ. Тополовград, обл. Хасково
  12/19/2017 4:31:58 PM
  Сваляне
 7. Dimitrovgrad3
  .zip файл (23.67 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Райново, Радиево, Върбица, Светлина, Странско, Сталево, Скобелево, Великан, Здравец, Злато поле и Воден от общ.Димитровград ,обл.Хасково.
  10/24/2017 5:04:27 PM
  Сваляне
 8. Dimitrovgrad2
  .zip файл (29.42 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищатас. Горски Извор, Малко Асеново, Меричлери, Ябълково, Каснаково, Крепост, Крум и Голямо Асеново от общ.Димитровград ,обл.Хасково.
  10/24/2017 5:02:22 PM
  Сваляне
 9. Dimitrovgrad1
  .zip файл (48.69 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Добрич, Длъгнево, Долно Белево, Бряст, Брод, Бодрово, Черногорово и гр. Димитровград от общ.Димитровград ,обл.Хасково.
  10/24/2017 4:59:51 PM
  Сваляне
 10. КЗЗ-5-Решение (3)
  .doc файл (110.00 KB)
  Решение № КЗЗ - 5/21.12.2017 за промяна предназначението на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране
  1/4/2018 2:14:45 PM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »