21.11.2017

 

 1. Svilengrad
  .zip файл (41.29 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Свиленград, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:23:28 AM
  Сваляне
 2. pravila_adm_obsl_hkv
  .doc файл (74.50 KB)
  Вътрешни правила за организация на административното обслужване в ОД „Земеделие” - Хасково
  11/15/2017 1:45:08 PM
  Сваляне
 3. Madjarovo2
  .zip файл (1.48 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Маджарово, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:21:41 AM
  Сваляне
 4. Ivailovgrad
  .zip файл (29.84 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Ивайловград, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:18:49 AM
  Сваляне
 5. rezultati_07112017
  .docx файл (60.33 KB)
  Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Свиленград към ГД „Аграрно развитие” в ОД „Земеделие” - Хасково.
  11/8/2017 11:35:22 AM
  Сваляне
 6. Liubimec
  .zip файл (20.49 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Любимец, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:19:54 AM
  Сваляне
 7. Haskovo
  .zip файл (33.96 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на общ. Хасково, обл. Хасково.
  11/3/2017 10:17:42 AM
  Сваляне
 8. Dimitrovgrad1
  .zip файл (48.55 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Добрич, Длъгнево, Долно Белево, Бряст, Брод, Бодрово, Черногорово и гр. Димитровград от общ.Димитровград ,обл.Хасково.
  10/24/2017 4:59:51 PM
  Сваляне
 9. Harmanli4
  .zip файл (19.66 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Шишманово, Славяново, Смирненци и Върбово от общ. Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:16:05 AM
  Сваляне
 10. Harmanli3
  .zip файл (41.13 MB)
  Заповеди На основание чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи(ЗСПЗЗ), във връзка с чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на Областна дирекция “Земеделие” и сключени споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата с. Орешец, Остър камък, Овчарово, Поляново, Преславец и Рогозиново от общ. Харманли ,обл.Хасково.
  10/27/2017 10:13:41 AM
  Сваляне
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »