05.03.2015

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Списък на предстоящите през 2015г. информационно-обучителни събития на НССЗ

повече>>

 

График на изнесени приемни за земеделски производители в страната

повече>>

ново Заповед No 260/27.02.2015 г. на Директора на ОДЗ - Пловдив за класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 15.12.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ 3.70 MB
ново Ръководство за фермерите по схемите за директни плащания и преходна национална помощ 646.75 KB
ново Наредба 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол 1.53 MB
ново Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания 1.59 MB
ново Наредба 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ 725.45 KB
ново Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания 6.97 MB
ново Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита за контрол на вредителите по растенията 16.23 KB
ново Образец на заявление по чл.37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ с Приложения 1, 2 и 3 и образец на декларация за липса на задължения по чл. 37 и, ал.1, изр. второ от ЗСПЗЗ 24.15 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.02.2015 г. 387.29 KB
ново Заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Приложение към заповед № РД09-122 /23.02.2015 г. 143.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3376"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>