28.08.2015

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

ново Заповед № КЖ-81 гр. Кърджали, 12.08.2015 г. 1.11 MB
ново Заповед № КЖ-83 гр. Кърджали, 21.08.2015 г. 268.41 KB
ново Заповед № РД-08-264/ 29.07.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-56р от ППЗСПЗЗ на имот №300013 с площ 0,584 дка по КВС в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич 208.60 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.08.2015 г. 398.63 KB
ново Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти - частна собственост в стопански дворове в област Търговище 437.19 KB
ново Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
ново Цени на яйца за консумация и птиче месо през м. юли 2015 г. 449.90 KB
ново Отново ще се прилагат извънредните мерки „изтегляне от пазара” и „небране” за подпомагане на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците 36.50 KB
ново Заповед РД15-10-335/14.08.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 26.06.2015 г. търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ за земи, частна държавна собственост, незаети със сгради съоръжения, бивша собственост на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.58 MB
ново Заповед N РД-07-434/13.08.2015 г. на директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора за класираните на първо и второ място кандидати след проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, 113.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>