02.02.2015

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново ЗАПОВЕД №РД 09-54/30.01.2015 г. 124.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 21 - 28.01.2015 г. 393.84 KB
ново Справка към 31.12.2014 г. за държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на земеделието и храните 10.88 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 41-17/13.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните 692.99 KB
ново ЗAПОВЕД № 27/27.01.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Хасково за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Хасково за придобиване право на собственост по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ 93.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-8 от 13.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декaр компенсационно залесяване 231.83 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-11-11/19.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград на основание на чл.56п, ал.1 от ППЗСПЗЗ за класиране на участниците в проведен на 13.01.2015 г. търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имот в землище на с. Севар, община Кубрат 79.00 KB
ново Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър 259.00 KB
ново Обява, заявка и критерии за участие в Международното изложение по земеделие SIA 2015 в гр. Париж, Франция 133.18 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 249.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3269"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>