18.10.2017

новини

 

<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

актуално
ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ

Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“

ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 18.10.2017 г. (Бюлетин № 42/2017) 521.82 KB
ново Заповед №423/16.10.2017г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр.Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по ред на чл.27, ал.9 ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 146.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 04 - 11.10.2017 г. 718.09 KB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 11.10.2017 г. (Бюлетин № 41/2017) 538.50 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. август 2017 г. в България и ЕС 311.31 KB
ново Ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.09. – 04.10.2017 г 760.35 KB
ново Заповед № РД 11-522/02.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Черноморски фар" бр.190/04.10.2017 г. 2.57 MB
ново Заповед РД11-8767/03.10.2017г на Директора на ОДЗ - Пловдив на основание чл. 107, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.33, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед РД 46-205/10.05.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 04.07.2017 г. на комисия определена със Заповед РД 11-5533/04.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-5685/18.09.2017 г. 1.38 MB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 04.10.2017 г. (Бюлетин № 40/2017) 596.03 KB
ново Заповед № РД 09-765/29.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на настъпили неблагоприятни климатични условия през 2017 г. във връзка с одобряване на Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие 132.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа