21.08.2014

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. 2.15 MB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 06.08. – 13.08.2014 г. 437.93 KB
ново СПИСЪК на язовирите собственост или стопанисвани от "Напоителни системи"-ЕАД в Северозападна България към 12.08.2014 година 56.50 KB
ново Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните 231.53 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-346 / 05.08.2014 г. 127.00 KB
ново Писмо с изх. N 91-1630/05.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните относно прилагането на §6, ал.1 от ПЗР на ЗГ, за горските територии, включени в границите на околовръстен полигон на летовище Св. Константин 1.43 MB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Заповед № РД 11-109/ 08.08.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 19.06.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 110.00 KB
ново Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 126.00 KB
ново Нотификации, изпратени до ЕК към 1 август, 2014 г. 13.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 2913"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>