01.09.2016

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Заповед за удължаване срока за регистрация на производителите на тютюн

ново Заповед №РД-06-237/30.08.2016г., по чл.56м, ал.4 ППЗСПЗЗ на Директора на ОД “Земеделие” – гр. Пазарджик 54.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 31.08.2016 г. (Бюлетин № 35/2016) 402.05 KB
ново Списък със заявленията по чл.24, ал.1 от Наредба №22 от 2015 г, които отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост 1.18 MB
ново Списък със заявленията по чл.24, ал.1 от Наредба №22 от 2015 г, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост 725.52 KB
ново Климатични условия. Производство от есенници – пшеница, ечемик и рапица. Жътва на пролетници и прогноза за добиви от царевица и слънчоглед. 419.17 KB
ново Качество на пшеницата реколта 2016 година (етапна оценка към 01.08.2016 г.) 246.46 KB
ново Прогнози за добив на пшеница 2016/2017 година в световен мащаб и страните от ЕС 1.51 MB
ново Баланси и движение на зърното от есенните култури 121.81 KB
ново Пазарен анализ 93.54 KB
ново Заповед № РД 09 -607 от 25.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на покана за подбор на местни инициативни групи и на стратегии за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 136.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа