29.05.2015

новини
<< Обратно

29.03.2013 г.

Бизнес-научният съвет към МЗХ проведе първото си заседание

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков откри първото заседание на Бизнес-научния Съвет, което се проведе в МЗХ. На заседанието се взе решение, че трябва да се разработят стратегии по сектори, които се нуждаят от подкрепа. Много е важна мисията на съвета в момент, в който се обсъждат приоритети на Общата селскостопанска политика, посочи министърът. Той подчерта, че аграрните производствата в България са слаби и трябва да бъдат подпомогнати. В момента страната ни внася 90 % от плодовете и зеленчуците, които консумираме. Това трябва да се промени, изтъкна министърът. Приоритети пред нас трябва да бъдат планинското земеделие и животновъдството, производството на тютюн, лозарството, както и биопроизводството и розопроизводството, за които трябва да осигурим субсидиране, посочи още той. На заседанието се реши да се подготви и обща стратегия за развитието на земеделието до 2020 г. с ясни приоритети и цели.

 

Времето на служебното правителство е много кратко и през месец май ние трябва да сме готови с нашите стратегии, за да ги предложим на новото правителство, каза министър Станков. Затова още другият петък ще бъде проведено второто заседание на съвета, на което МЗХ ще представи анализ на състоянието на земеделието.

 

Министър Станков, подчерта че Бизнес-научният съвет е иницииран от Президента на Република България Росен Плевналиев, който е възложил като основна задача поставянето на ново начало.

 

В Бизнес-научния съвет участват заместник–министрите на земеделието и храните Снежана Благоева и д-р Цветан Димитров, главният секретар на министерството Лилия Иванова, представители на научните среди в аграрната област, браншови организации и представители на бизнеса. Председател на съвета е министърът на земеделието и храните проф. Станков, а зам.-председател е проф. Димитър Греков, ректор на Аграрния университет в Пловдив.Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Забрана за износ на дървесина

повече>>

ново Производствo на зеленчуци в България през 2014 година 436.13 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.05.2015 г. 391.63 KB
ново Заповед РД15-10-169/20.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.08 MB
ново Пчеларството в България през 2014 година 448.94 KB
ново Заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Велико Търново за Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 08.04.2015 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в област Велико Търново 256.00 KB
ново Заповед № 172/14.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в обл. Монтана 2.17 MB
ново Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година 491.99 KB
ново Заповед №РД-08-136/11.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” – Русе за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведен таен търг за свободни парцели в стопански дворове от Област Русе 3.29 MB
ново Заповед РД 49-170/30.04.2015 г. 1.57 MB
ново Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2015 267.33 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>