25.05.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Забрана за износ на дървесина

повече>>

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.05.2015 г. 391.63 KB
ново Заповед РД15-10-169/20.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.08 MB
ново Пчеларството в България през 2014 година 448.94 KB
ново Заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Велико Търново за Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 08.04.2015 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в област Велико Търново 256.00 KB
ново Заповед № 172/14.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в обл. Монтана 2.17 MB
ново Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година 491.99 KB
ново Заповед №РД-08-136/11.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” – Русе за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведен таен търг за свободни парцели в стопански дворове от Област Русе 3.29 MB
ново Заповед РД 49-170/30.04.2015 г. 1.57 MB
ново Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2015 267.33 KB
ново Доклад и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувано на 08.05.2015 г. 214.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>