02.08.2014

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Нотификации до Европейската комисия с параметрите на схемите за директни плащания, които ще се прилагат в България от 2015 г. 66.00 KB
ново Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г., одобрена от МС 226.76 KB
ново ЕК регистрира Филе „Елена” и „Луканка Панагюрска” в Европейския регистър на храните с традиционно специфичен характер. 25.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 23 - 30.07.2014 г. 340.37 KB
ново Справка към 30.06.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към МЗХ 33.00 KB
ново Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus Thunbg.) и италиански скакалец (Calliptamus italicus L.) 1.36 MB
ново НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ПРИ КАЛАМИТЕТ НА ГЪБОТВОРКА (Lymantria dispar L.) СОФИЯ 2014 1.12 MB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юни 2014 г. 35.44 KB
ново Заповед РД-12-856-117/21.07.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 27.05.2014 г., по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 107.50 KB
ново Покана за номиниране на юридически лица с нестопанска цел за обществена полза за членове в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с приложени механизъм, заявление и декларация 4.56 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 2868"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>