29.04.2016

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Цени на яйца и птиче месо през м. март 2016 г. в България и ЕС 345.90 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. февруари 2016 г. в България и ЕС 407.67 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20 - 27.04.2016 г. 433.56 KB
ново Заповед № РД 09-249 от 27.04.2016 г. за удължаване на срока за изкупуване на суров тютюн 119.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 27.04.2016 г. (Бюлетин № 17/2016) 560.65 KB
ново Заповед № РД 09-240 от 26.04.2016 г. - зелени директни плащания 200.96 KB
ново Информация за заболяването нодуларен дерматит 2.08 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.04.2016 г. 432.04 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 20.04.2016 г. (Бюлетин № 16/2016) 495.53 KB
ново 27 обучения на млекопроизводители и извънредни областни консултативни съвети по животновъдство 46.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистикаАДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>