27.11.2014

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 12 - 19.11.2014 г. 345.85 KB
ново От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
ново Заповед № РД46-408/18.11.2014г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в едно с Приложение 1 – Методика за създаване на специализиран слой ПЗП и Приложение 2 – формуляр на възражение 3.20 MB
ново Обобщени за страната резултати от инвентаризациите на фиданките, произведени в горските разсадници-държавна собственост през 2014 г. 423.94 KB
ново Годишен план за ползване на дървесина на държавните горски предприятия за 2015 г. 1.08 MB
ново ЗИД на ЗПЗП, публикуван на 17.11.2014 г., бележки и коментари на ел. адрес dppp@mzh.government.bg 294.54 KB
ново Мотиви към ЗИД на ЗПЗП 162.41 KB
ново Заповед РД-12-2178-174/ 11.11.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за откриване процедура за провеждането на търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 137.50 KB
ново Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.56з, ал. 1,2 и 3 от ППЗСПЗЗ на недвижими имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ на територията на област Пловдив. 1.72 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3090"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>