01.07.2016

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г.

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020

повече>>


Законопроект за браншовите организации на земеделски производители и преработватели на земеделска продукция внесен от група народни представители на 25.03.2016 г.

повече>>

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 22.06. - 29.06.2016 г. 454.31 KB
ново Писмо до Българската академия на науките във връзка с Годишен доклад 2016 на Института за икономически изследвания (ИИИ) при БАН - Икономическо развитие и политики в България: Оценки и очаквания - Тема на фокус: "Аграрният сектор като фактор за икономическото развитие на България" 9.79 MB
ново Заповед № РД 781/29.06.2016 г. 2.36 MB
ново Добиви от земеделски култури – реколта’2015 22.47 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 29.06.2016 г. (Бюлетин № 26/2016) 629.70 KB
ново ЗАПОВЕД № РД- 14-164 / 28.06.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Велико Търново за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост на следните незастроени поземлени имоти, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 265.56 KB
ново Дейност на млекопреработвателните предприятия в България през 2015 година 475.99 KB
ново Заповед № РД 27-177/21.06.2016 г. 656.09 KB
ново Заповед №КЖ-55 гр. Кърджали 14.06.2016 г. 122.50 KB
ново Заповед №КЖ-62 гр. Кърджали 22.06.2016 г. 84.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>