20.08.2014

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език"

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново Стратегически план за развитие на горския сектор в Република България 2014-2023 г. 2.15 MB
ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 06.08. – 13.08.2014 г. 437.93 KB
ново СПИСЪК на язовирите собственост или стопанисвани от "Напоителни системи"-ЕАД в Северозападна България към 12.08.2014 година 56.50 KB
ново Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните 231.53 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-346 / 05.08.2014 г. 127.00 KB
ново Писмо с изх. N 91-1630/05.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните относно прилагането на §6, ал.1 от ПЗР на ЗГ, за горските територии, включени в границите на околовръстен полигон на летовище Св. Константин 1.43 MB
ново Покана за подаване на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, насочени към вътрешния пазар и към пазара на трети страни, съгласно Регламент (ЕО) 501/2008 на Комисията и Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, обн. ДВ бр.17 от 23.02.2007г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 90 от 2012г. 1.39 MB
ново Заповед № РД 11-109/ 08.08.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие"-Бургас за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 19.06.2014 г. търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 110.00 KB
ново Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 126.00 KB
ново Нотификации, изпратени до ЕК към 1 август, 2014 г. 13.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 2911"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>