01.02.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

ново ЗАПОВЕД №РД 09-54/30.01.2015 г. 124.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 21 - 28.01.2015 г. 393.84 KB
ново Справка към 31.12.2014 г. за държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на земеделието и храните 10.88 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 41-17/13.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните 692.99 KB
ново ЗAПОВЕД № 27/27.01.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ Хасково за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на област Хасково за придобиване право на собственост по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ 93.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-8 от 13.01.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на цена за 1 декaр компенсационно залесяване 231.83 KB
ново ЗАПОВЕД №РД-11-11/19.01.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Разград на основание на чл.56п, ал.1 от ППЗСПЗЗ за класиране на участниците в проведен на 13.01.2015 г. търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на имот в землище на с. Севар, община Кубрат 79.00 KB
ново Концепцията за ускорено създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и за ускоряване процеса по създаване на имотен регистър 259.00 KB
ново Обява, заявка и критерии за участие в Международното изложение по земеделие SIA 2015 в гр. Париж, Франция 133.18 KB
ново ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 249.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
Одобрявате ли мерките за намаляване на вода в пилешките продукти?

Results

"Всичко гласове : 3268"

 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>