29.11.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

ново Индикативен график за прием на проекти по ПРСР за 2016 г. 43.50 KB
ново Информация за предстоящи визити на Европейския комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган в Мексико, Колумбия, Япония, Китай, Виетнам и Индонезия 145.00 KB
ново Покана за участие в делегациите на Комисар Хоган 127.96 KB
ново Апликационна форма за участие 46.97 KB
ново Заповед N РД - 12-287/26.11.2015 г. 115.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 18 - 25.11.2015 г. 503.42 KB
ново Заповед N 773/24.11.2015 г. на директора на ОДЗ-Хасково за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 29.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 157.24 KB
ново Заповед на директора на ОДЗ Пловдив за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.34 MB
ново Заповед за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 761.75 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 24.11.2015 г. (Бюлетин №9/2015) 546.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>