28.10.2016

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 
Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>


ново Справка към 30.09.2016 г. за държавните предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на земеделието и храните 34.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 19 - 26.10.2016 г. 462.57 KB
ново Заповед РД 09-815/26.10.2016 Обвързана подкрепа Биволи 2016 192.76 KB
ново Заповед_РД 09-814/26.10.2016 Обвързана подкрепа Овце и Кози 2016 193.83 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 26.10.2016 г. (Бюлетин № 42/2016) 523.96 KB
ново Заповед №РД-08-371/21.10.2016 г., относно определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен таен търг та 09.09.2016 г. 1.56 MB
ново Заповед_РД 09-794_19.10.2016_Схеми за крави_за кампания 2016 193.67 KB
ново Заповед № 03-РД/2941 от 19.10.2016 . на изпълнителния директор на ДФ "Земеделие" 69.42 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 19.10.2016 г. (Бюлетин № 41/2016) 535.00 KB
ново Предстои откриване на процедури за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следните язовири, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД 14.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекцияАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа