02.12.2016

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално
Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 
Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>


ново Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 29.49 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 23 - 30.11.2016 г. 944.79 KB
ново ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2017 ГОДИНА 171.00 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 30.11.2016 г. (Бюлетин № 47/2016) 528.06 KB
ново Предстои откриване на процедура за отдаване под наем чрез търг за срок от 10 /десет/ години за следния водоем, стопанисван от „Напоителни системи“ ЕАД 14.20 KB
ново ВРАНА“ ЕАД град София набира оферти за предоставяне на финансови услуги, публикувано на 28.11.2016 г. 31.50 KB
ново Пакет документи, съдържащи одобрената версия на Годишен доклад 2015, за изпълнението на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 1.31 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 16 - 23.11.2016 г. 461.78 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 23.11.2016 г. (Бюлетин № 46/2016) 527.81 KB
ново Допълнителни разяснения по условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с обявен период на прием на заявления за подпомагане от 26.10.2016 до 07.12.2016 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 "Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 37.35 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа