21.04.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Забрана за износ на дървесина

повече>>

ново Седмичните ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 8 - 15.04.2015 г. 385.93 KB
ново Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България 18.43 MB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 1 - 8.04.2015 г 379.73 KB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМПАНИЯ 2015 Г. 123.00 KB
ново Национална програма за подпомагане на лозаро-винорския сектор в Бългярия 2014-2018г. (изменена) и кратка информация за направените изменения в нея. В установения срок за ежегодно докладване до Европейската комисия (1 март 2015г.) на направени изменения на националните програми на подпомагане на лозаро-винарския сектор, чрез системата ИСАММ, България нотифицира промяна на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018г. Изменението на програмата се състои в изключване от нейния обхват на мярка „Инвестиции в предприятия“. Това решение беше взето след проведени задълбочени дискусии между представители на компетентните органи, администриращи програмата и представители на браншовите организации в сектора. Средствата, определени финансиране на изключената мярка, са прехвърлени към бюджета по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, към която бенефициентите традиционно проявяват най-засилен интерес. С изменената Национална програма можете да се запознаете чрез прикачения файл. 169.66 KB
ново НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИТЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015; 314.96 KB
ново НОМЕНКЛАТУРА НА КУЛТУРИ ПО СХЕМИТЕ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА КАМПАНИЯ 2015 223.79 KB
ново Насоки за прилагане на глава втора „Договорни отношения“ от Наредба №1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото 117.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 25.03.2015 г. 38.00 KB
ново Производство на зеленчуци, плодове и грозде – реколта`2014 година – предварителни данни 881.75 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>