18.10.2017

новини

 

<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

актуално
ФИПРОНИЛ В ЯЙЦА - СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ, актуално към 05.10.2017 г.
 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕКТОР „ЗЕМЕДЕЛИЕ, ХРАНИ, РИБАРСТВО И ГОРИ“ И ОТЧЕТ ЗА 100 ДНИ

Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно това как веригата за доставки на храни в ЕС да стане по-справедлива


Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Инициатива за подобряване на веригата на предлагането на храни“

ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 18.10.2017 г. (Бюлетин № 42/2017) 521.82 KB
ново Заповед №423/16.10.2017г. на Директора на ОД"Земеделие"-гр.Монтана за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по ред на чл.27, ал.9 ЗСПЗЗ, върху земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 146.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 04 - 11.10.2017 г. 718.09 KB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 11.10.2017 г. (Бюлетин № 41/2017) 538.50 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. август 2017 г. в България и ЕС 311.31 KB
ново Ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 27.09. – 04.10.2017 г 760.35 KB
ново Заповед № РД 11-522/02.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земи по чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник "Черноморски фар" бр.190/04.10.2017 г. 2.57 MB
ново Заповед РД11-8767/03.10.2017г на Директора на ОДЗ - Пловдив на основание чл. 107, ал.11 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във вр. с чл.33, ал.4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповед РД 46-205/10.05.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите и протокол от 04.07.2017 г. на комисия определена със Заповед РД 11-5533/04.07.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите с доклад № 93-5685/18.09.2017 г. 1.38 MB
ново Оперативен анализ за основни земеделски култури към 04.10.2017 г. (Бюлетин № 40/2017) 596.03 KB
ново Заповед № РД 09-765/29.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на настъпили неблагоприятни климатични условия през 2017 г. във връзка с одобряване на Държавна помощ SA. 42510 (2015/N) за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие 132.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа