03.09.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

ново Ситуационно-перспективен анализ на риби и други водни организми през 2014 и перспективи за 2015 г. 769.18 KB
ново Заповед за определяне на период на прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 614.40 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 19 – 26.08.2015 г. 514.53 KB
ново Заповед № КЖ-81 гр. Кърджали, 12.08.2015 г. 1.11 MB
ново Заповед № КЖ-83 гр. Кърджали, 21.08.2015 г. 268.41 KB
ново Заповед № РД-08-264/ 29.07.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56е-56р от ППЗСПЗЗ на имот №300013 с площ 0,584 дка по КВС в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич 208.60 KB
ново Заповед № РД-05-1743/21.08.2015 г. за откриване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на незастроени имоти - частна собственост в стопански дворове в област Търговище 437.19 KB
ново Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
ново Цени на яйца за консумация и птиче месо през м. юли 2015 г. 449.90 KB
ново Отново ще се прилагат извънредните мерки „изтегляне от пазара” и „небране” за подпомагане на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците 36.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>