28.02.2017

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Благодарствено писмо от Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите

 

Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Важно! До 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

„Обществено обсъжданена процедура за подбор на проекти по ПМДР, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции ваквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови,както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”

 

„Обществено обсъждане на процедура за подбор на проекти по ПМДР, мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“

 

ново Разяснения по повод публикувания Индикативен график за директни плащания 422.48 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 22.02.2017 г. (Бюлетин № 8/2017) 299.46 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. януари 2017 г. в България и ЕС 474.89 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. декември 2016 г. в България и ЕС 338.98 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. ноември 2016 г. в България и ЕС 332.65 KB
ново Индикативен график на оторизациите за кампания 2016 13.20 KB
ново Повторна покана за избор на обслужваща банка на „Сортови семена- Елит“ ЕАД - гр. София 13.88 KB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА КАМПАНИЯ - ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017 г. 784.70 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 08 - 15.02.2017 г. 661.22 KB
ново Периодична тримесечна информация за продажните цени на дървесината, добита от държавните горски територии, управлявани от държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите към 31.12.2016 г. 1.19 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа