06.07.2015

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Забраната за износ за Русия 2014 г.

повече>>

 

Ваучери за гориво за земеделските производители 2014

повече>>

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Забрана за износ на дървесина

повече>>

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 24.06. -01.07.2015 г. 387.78 KB
ново Заповед за изменение на ставката по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България 202.22 KB
ново Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Електронен формат на заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 101.50 KB
ново Електронен формат на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 54.50 KB
ново Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 82.00 KB
ново Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на срок за допълнителен прием на окончателни декларации по Схема за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" 40.98 KB
ново Заповед № РД-10-206/29.06.2015 г. на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Сливен за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имот, находящ се в стопански двор на с. Соколарци, общ. Котел 670.80 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>