24.01.2017

новини
<< Обратно

19.10.2011 г.

ДФ „Земеделие” ще издава служебни бележки за бъдещи субсидии към банките

Държавен фонд „Земеделие” ще издава служебни бележки за сумата, която трябва да получават земеделските производители като подпомагане на единица площ за 2012 г. За това се разбраха министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов. Служебните бележки ще служат пред банките като информация във връзка с кандидатстване за кредити от земеделските производители.


Facebook Twitter

 

актуално

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

„Обществено обсъжданена процедура за подбор на проекти по ПМДР, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции ваквакултурите“, сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови,както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”


ново Заповед № РД 48-3/20.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните за изменение на Приложение към т. I от заповед № РД 48-1/10.01.2017 г. , във връзка с промяна на епизоотичната обстановка в страната и забраната на лова на птици, обект на лов 106.48 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 11 - 18.01.2017 г. 666.23 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 18.01.2017 г. (Бюлетин № 3/2017) 240.43 KB
ново Заповед №РД-08-1/10.01.2017 г., относно определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведения таен търг за продажба на имот по реда на §12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ, находящ се извън урбанизираната територия на с. Смирненски, община Ветово, област Русе 821.40 KB
ново Заповед за утвърждаване на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014-2020 г., в едно с образеца на доклада 162.46 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 4 - 11.01.2017 г. 713.06 KB
ново Информация относно кампанията за подаване на предложения за промоционални програми в ЕК през 2017 г. 28.50 KB
ново Уведомление за стартиране на производство по издаване на общ административен акт за изменение на Заповед № РД09-98/26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за въвеждане на забрана за извършване на риболов в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите, качено на 11.01.2017 г. 139.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 11.01.2017 г. (Бюлетин № 2/2017) 224.54 KB
ново Заповед № РД 48-1 от 10.01.2017 г. 155.97 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа