24.06.2017

новини

 

 • 23.06.2017 г.
  Заедно можем да работим за възстановяване на доброто име на България като световна ловна дестинация
  прочети >>
 • 23.06.2017 г.
  По сметките на памукопроизводителите постъпиха близо 4,4 млн. лева
  прочети >>
 • 22.06.2017 г.
  Досега са преведени на стопаните 1,8 млрд. лв. директни плащания
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално

Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ

 

Тук можете да проверите ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ за транспортиране на дървесина

 

Информация от събития за земеделски производители в страната

повече>>

 

Държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза

повече>>

 

Информация за обществена консултация на Европейската комисия относно целите и принципите на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

 

Въпросник на Европейската комисия, озаглавен „Модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика“

Go back
ново Стартиране на производство по издаване на Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за въвеждане на забрана за улов на бяла мида за период от 60 календарни дни, публикувано на 23.06.2017 г. 177.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 14 - 21.06.2017 г. 765.67 KB
ново Програма за развитие на селските райони (2014-2020) ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, (ЮЛНЦ) ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ, ЧИИТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДА УЧАСТВАТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2014-2020) Публикувано на 23.06.2017 г. 63.58 KB
ново Обява за кандидати за експерти по окачествяване на суров тютюн 39.50 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 21.06.2017 г. (Бюлетин № 25/2017) 464.51 KB
ново Актуализиран към 20.06.2017 г. индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 40.00 KB
ново Индикативен план за действие за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. за календарната година 2017 г. 44.50 KB
ново Актуализиран индикативен график за прием на заявления за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. през календарната 2017 г. 33.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 07 - 14.06.2017 г. 702.92 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 14.06.2017 г. (Бюлетин № 24/2017) 568.88 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 



Национална Селска Мрежа