30.03.2017

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ


Отговор на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставен въпрос на Парламентарен контрол - 16.12.2016 г. 45.00 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.12.2016 г. 69.57 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 21.10.2016 г. 178.29 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 24.06.2016 г. 96.41 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.05.2016 г. 35.79 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 01.04.2016 г. 31.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 18.03.2016 г. 86.67 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 12.02.2016 г. 48.82 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 05.02.2016 г. 25.89 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 04.12.2015 г. 83.02 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 13.11.2015 г. 30.35 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 06.11.2015 г. 24.10 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 02.10.2015 г. 26.28 KB
Отговор на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставен въпрос на Парламентарен контрол - 18.09.2015 г. 57.00 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 11.09.2015 г. 40.96 KB
Отговор на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставен въпрос на Парламентарен контрол - 24.07.2015 г. 43.50 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 20.07.2015 г. 77.69 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 03.04.2015 г. 19.10 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 17.02.2015 г. 111.25 KB
Отговори на министъра на земеделието и храните Десислава Танева на поставени въпроси на Парламентарен контрол - 12.12.2014 г. 72.42 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа