25.11.2017

 • 24.11.2017 г.
  Министърът на храните, земеделието и животновъдството на Република Турция Ахмет Ешреф Факъбаба ще посети България
  прочети >>
 • 24.11.2017 г.
  В Пловдив беше открит логистичен център и павилион за електронна търговия с Китай във формат 16+1
  прочети >>
 • 23.11.2017 г.
  Зам.- министър Лозана Василева ще открие логистичен хъб за търговия с Китай в Пловдив
  прочети >>
 • 23.11.2017 г.
  Зам.-министър Димитров: Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България
  прочети >>
 • 22.11.2017 г.
  Отнет е лиценза за изкупуване на суров тютюн на фирма „ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС“ АД
  прочети >>
 • 21.11.2017 г.
  Зам.- министър Лозана Василева: Общини с одобрени проекти по ПРСР през 2016 г. няма да могат да кандидатстват за същата дейност в следващия прием
  прочети >>
 • 17.11.2017 г.
  Близо 15 000 животновъди получиха помощ de minimis
  прочети >>
 • 17.11.2017 г.
  С 42,7% се увеличават засадените площи с овощни насаждения
  прочети >>
 • 15.11.2017 г.
  Министър Порожанов посрещна гости в Деня на отворените врати на Министерство на земеделието, храните и горите
  прочети >>
 • 15.11.2017 г.
  Осигуряваме максимално добри условия за усвояване и експедиране на увредената дървесина в държавните горски територии
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа