27.03.2017

Новини

 • 24.03.2017 г.
  Плащанията за необлагодетелствените райони - в следващите две седмици
  прочети >>
 • 24.03.2017 г.
  Още 9 млн. лева са преведени за хуманно отношение към птиците
  прочети >>
 • 24.03.2017 г.
  11 млн. лева са изплатени за намален акциз върху газьола
  прочети >>
 • 23.03.2017 г.
  105 млн. лева по Схемата за преразпределително плащане тръгнаха към стопаните
  прочети >>
 • 23.03.2017 г.
  Отворен е приемът на проекти за рибарски пристанища и лодкостоянки
  прочети >>
 • 23.03.2017 г.
  В МЗХ обсъдиха възможности за подпомагане на оризопроизводители
  прочети >>
 • 23.03.2017 г.
  УС на ДФ „Земеделие“ отпусна 8,520 млн. лева по четири държавни помощи
  прочети >>
 • 23.03.2017 г.
  Китай има интерес в отглеждането на тикви и чесън в България
  прочети >>
 • 22.03.2017 г.
  Министър Бозуков: Европейската политика стимулира организации на производители
  прочети >>
 • 21.03.2017 г.
  Участваме активно в проекта за Национална горска инвентаризация
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа