23.03.2018

Новини

 • 22.03.2018 г.
  Проведоха се заседания на Националния съвет по горите и на Консултативния съвет по рибарство
  прочети >>
 • 22.03.2018 г.
  Министър Порожанов откри кампания за популяризиране на храни с традиционно-специфичен характер
  прочети >>
 • 22.03.2018 г.
  Д-р Цветан Димитров взе участие в конференция, организирана от Европейската асоциация на млекопреработвателите (EDA)
  прочети >>
 • 21.03.2018 г.
  Атанас Добрев: България възвръща авторитета си на предпочитана ловна дестинация
  прочети >>
 • 19.03.2018 г.
  Съветът на министрите на земеделието на ЕС прие заключения на председателството за ОСП след 2020 г.
  прочети >>
 • 15.03.2018 г.
  Стартира прием на проектни предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  Отворени са всички 7 процедури за близо 200 млн. лв. по подмярка 7.2. от ПРСР
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  Няма наводнени земеделски земи в Бургаско
  прочети >>
 • 14.03.2018 г.
  При голям интерес премина информационната кампания на МЗХГ за обучение на земеделските стопани от цялата страна
  прочети >>
 • 13.03.2018 г.
  Спешни аварийно-възстановителни дейности бяха изпълнени на компрометирания участък на дигата до моста при село Иново
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция
Подкрепа на износа на земеделски продукти
Промоции на земеделски продукти

 

 


 

 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа