04.10.2015

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител 30.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт – 4 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 103.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” – 3 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 103.00 KB
КОНКУРС за длъжността „младши експерт” - 4 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 129.50 KB
КОНКУРС за длъжността „старши експерт” - 3 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство”: 131.00 KB
Заявление за участие в конкурс 78.50 KB
Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител 26.50 KB
Skip Navigation Links.



Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384




 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>