28.07.2015

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „старши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 3 работни места. 102.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „младши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 2 работни места, 132.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в за конкурса за длъжността „старши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 3 работни места 115.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в за конкурса за длъжността „младши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 2 работни места 121.50 KB
Обява за конкурс за длъжността „старши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 3 работни места 126.00 KB
Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 2 работни места 127.00 KB
Резултати от проведения конкурс за заемане на длъжността: „директор” на „Югозападно държавно предприятие” ДП, „Южноцентрално държавно предприятие” ДП и на „Североизточно държавно предприятие” ДП 75.00 KB
КОНКУРС за заемане на длъжността „директор” на „Югозападно държавно предприятие” ДП, „Южноцентрално държавно предприятие” ДП и на „Североизточно държавно предприятие” ДП, публикувано на 12.02.2015 г. 101.94 KB
Заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Южноцентрално държавно предприятие 50.00 KB
Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС 28.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 


повече>>