05.09.2015

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността младши експерт – 4 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 103.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” – 3 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 103.00 KB
СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността „Директор” на дирекция „Търговски дружества и държавно участие” 107.50 KB
КОНКУРС за длъжността „младши експерт” - 4 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство” 129.50 KB
КОНКУРС за длъжността „старши експерт” - 3 щатни бройки в отдел „Програма за морско дело и рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство”: 131.00 KB
КОНКУРС за длъжността „директор” на дирекция „Търговски дружества и държавно участие” 132.00 KB
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „старши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 3 работни места. 102.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „младши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 2 работни места, 132.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в за конкурса за длъжността „старши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 3 работни места 115.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в за конкурса за длъжността „младши експерт” в Център ”Поддържане на бази данни на СИЗП“, Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” – 2 работни места 121.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>