25.11.2015

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони” 121.00 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „главен експерт” в отдел „Обща политика в областта на рибарството”, дирекция „Морско дело и рибарство” 114.00 KB
КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Директни плащания”, дирекция „Директни плащания и схеми за качество” 126.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „старши експерт” в отдел „Обща политика в областта на рибарството”, дирекция „Морско дело и рибарство” 93.00 KB
Обява за конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони” 129.50 KB
КОНКУРС за длъжността „главен експерт” в отдел „Обща политика в областта на рибарството”, дирекция „Морско дело и рибарство” 131.00 KB
Образец на заявление за участие в подбор 50.00 KB
Обявление на процедура за подбор на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка „Техническа помощ“ на програмата 159.50 KB
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „младши експерт” в отдел „Обща политика в областта на рибарството”, дирекция „Морско дело и рибарство” 88.00 KB
Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС 30.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>