31.10.2014

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Резултати от конкурса за заемане на длъжността „Директор” на Югозападно държавно предприятие 56.60 KB
Резултати от конкурса за заемане на длъжността „Директор” на Северозападно държавно предприятие 56.52 KB
Обява за конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Югозападно държавно предприятие 136.00 KB
КОНКУРС за заемане на длъжността „Директор” на Северозападно държавно предприятие 126.50 KB
Списък на допуснатите кандидати до участие в интервю за длъжността „младши експерт” в отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация”, дирекция „Поземлени отношения и комасация“ 146.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация 95.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 144.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие във втория етап от конкурса за длъжността „директор” на дирекция „Развитие на селските райони” – защита на концепция за стратегическо управление 80.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 100.00 KB
Обява за конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Промяна на предназначението и рекултивация на земеделските земи”, дирекция „Поземлени отношения и комасация” 129.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>