24.01.2017

ОБЯВИ ЗА РАБОТА

Резултати от решаването на теста проведен на 11.01.2017 г. от 10.00 часа за заемане на длъжността „младши експерт“ в отдел „Директни плащания”, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” 256.38 KB
Обява за конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони” 111.16 KB
Обява за конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Конкурентоспособност на земеделието”, дирекция „Развитие на селските райони” 131.50 KB
Обявление за конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Здравеопазване на животните и здраве на растенията“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“ 134.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Директни плащания”, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели” 111.50 KB
Резултати от проведен конкурс за заемане на длъжността: „директор” на „Северноцентрално държавно предприятие” гр. Габрово, публикувано на 08.12.2016 г. 72.00 KB
Обявяване на резултатите от проведен тест на 30.11.2016 г. за длъжността „младши експерт“ в отдел „Подкрепа на износа и пазар на зърно”, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители” и допускане до следващ етап на конкурса - интервю, което ще се проведе на 02.12.2016 г. от 10 ч. 88.00 KB
Обявление за Конкурс за заемане на длъжността "директор" на "Северноцентрално държавно предприятие", гр. Габрово, публикувано на 24.11.2016 г. 525.54 KB
Списък за допуснати и недопуснати кандидати за конкурс за "младши експерт" в дирекция "Пазарни мерки и организации на производители", отдел " Подкрепа на износа и пазар на зърно" 112.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Безопасност на храните”, дирекция „Политики по агрохранителната верига” 101.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
Сектор Тютюн
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г. и мониторинг 2013-2016 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърното
Контрол и техническа инспекция

 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа