31.07.2016

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 20. - 27.07.2016 г. 610.85 KB
ново Заповед разпределяне тютюн 115.49 KB
ново Оперативен анализ на основни земеделски култури към 20. 27.2016 г. (Бюлетин № 30/2016) 850.09 KB
ново Презентация - Проект за нотификация на обвързаната с производството подкрепа в сектор животновъдство 4.14 MB
ново Презентация - Икономически анализ и оценка на влиянието на обвързаната подкрепа с европейски средства в сектор животновъдство 268.58 KB
ново Презентация_животновъдство_обвързана подкрепа-прилагане 2015-2016 863.17 KB
ново Презентация-растениевъдство-обвързана подкрепа-прилагане 2015-2016 1.58 MB
ново Презентация - нотификация_ЕНП_26-07-2016 1.04 MB
ново Презентация „Обвързана подкрепа на плодове и зеленчуци - анализ и предложения” 956.08 KB
ново Заповед № КЖ гр. Кърджали 22.07.2016 122.00 KB
важно ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ към Заповед № РД 49-267/13.07.2016 г., изменени със Заповед № РД 49-281/19.07.2016 г. 106.50 KB
ново Съобщение до собствениците на горски територии 214.50 KB
ново Заповед на директора на ОД "Земеделие"-град Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 583.53 KB
важно Съобщение относно предстоящото сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017 г. 86.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13.07. - 20.07.2016 г. 567.18 KB
Оперативен анализ на основни земеделски култури към 20. 07.2016 г. (Бюлетин № 29/2016) 768.86 KB
Заповед № 87 от 18.07.2016 г. на директора на ОД "Земеделие"-Хасково за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на Област Хасково за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 369.15 KB
Заповед № РД-10-109/08.07.2016 г. на Директора на ОД "Земеделие"-гр. Сливен за провеждане за търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ в Област Сливен 102.00 KB
Заповед за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ Област Добрич 285.23 KB
Покана за участие в делегациите на Комисар Хоган 71.67 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
Skip Navigation Links.
Административно обслужване
Обща селскостопанска политика
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Програма за морско дело и рибарство
Биологично производство
Лицензии за внос на земеделски продукти
Пазар на млякото
Поземлени отношения и комасация
Политики по агрохранителната верига
Правила за добра земеделска практика
Добри земеделски и екологични условия (ДЗЕУ)
ДФ Земеделие - Разплащателна агенция
САПАРД
ФАР и други програми
Защитени наименования/Промоции на земеделски продукти
Държавни помощи
Комисия за земеделските земи
Кръстосано съответствие
Цифрова ортофото карта
Закон за достъп до обществена информация
Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
Идентификация на земеделски парцели
Директни плащания 2015-2020
Анализ на пазара и външна търговия
Пазар на зърнотоАгростатистика

 

Анкета за потребителите на земеделска статистика за 2016 г.АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 383
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

                                                                                               

 Национална Селска Мрежа

 

 


повече>>