26.07.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г. - Вариант 2 225.99 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 16 - 23.07.2014 г. 343.39 KB
ново Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus Thunbg.) и италиански скакалец (Calliptamus italicus L.) 1.36 MB
ново НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ПРИ КАЛАМИТЕТ НА ГЪБОТВОРКА (Lymantria dispar L.) СОФИЯ 2014 1.12 MB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юни 2014 г. 35.44 KB
ново Заповед РД-12-856-117/21.07.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 27.05.2014 г., по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 107.50 KB
ново Покана за номиниране на юридически лица с нестопанска цел за обществена полза за членове в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с приложени механизъм, заявление и декларация 4.56 MB
ново Покана за номиниране на юридически лица с нестопанска цел за наблюдатели в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с приложени механизъм, заявление и декларация 1.93 MB
ново ЗАПОВЕД № РД - 14 - 100/17.07.2014 г. 181.73 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 27-98/16.07.2014г. 91.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-260/10.07.2014 г. 126.00 KB
ново Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 674.90 KB
ново Заповед №РД-10-062 от 03.07.2014г. на директора на ОДЗ-Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване от проведен търг за продажба на земи от ДПФ по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ 1012.69 KB
ново Заповед РД 41-13/04.07.2014 г. 783.41 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. април и м. май 2014 г. 69.10 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2013/14 година и прогноза за реколта 2014 693.10 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-255/01.07.2014 г. 127.50 KB
ново Анализ за минималните прагове 274.50 KB
ново Анализ за активен фермер 261.97 KB
ново Документ за определяне на периода на изчисляване на дяловете на отделните култури във връзка със задължението за диверсификация; 79.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>