24.05.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 13 - 20.05.2015 г. 391.63 KB
ново Заповед РД15-10-169/20.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Варна за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоражения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор в урбанизираната територия на с. Манастир, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с. Бозвелийско, община Провадия, област Варна; в урбанизираната територия на с.Доброплодно, община Ветрино, област Варна и в стопански двор в землището на с. Калиманци, община Суворово, област Варна 1.08 MB
ново Пчеларството в България през 2014 година 448.94 KB
ново Заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Велико Търново за Класираните на първо и второ място кандидати за всеки имот, от проведен търг на 08.04.2015 г. с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ в област Велико Търново 256.00 KB
ново Заповед № 172/14.05.2015 г. на Директора на ОДЗ-Монтана за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в обл. Монтана 2.17 MB
ново Селскостопанските животни в България към 1-ви ноември 2014 година 491.99 KB
ново Заповед №РД-08-136/11.05.2015 г. на директора на ОД „Земеделие” – Русе за определяне на класираните на първо и второ място кандидати в проведен таен търг за свободни парцели в стопански дворове от Област Русе 3.29 MB
ново Заповед РД 49-170/30.04.2015 г. 1.57 MB
ново Аналитичен работен документ за периода на подаване на заявления за подпомагане за кампания 2015 267.33 KB
ново Доклад и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, публикувано на 08.05.2015 г. 214.79 KB
ново Обява за търг на свободни, негодни за земеделско ползване земи по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 177.64 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 11-204/29.04.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Бургас за класиране на кандидатите след проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти находящи се в стопански дворове на гр. Средец, общ Средец;с.Ветрен и с. Братово, общ Бургас 1.44 MB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-163/23.04.2015 г. 123.00 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. март 2015 г. 322.65 KB
ново Заповед No 277/28.04.2015 г. на Директора на ОДЗ - Хасково за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ 1.18 MB
ново ЗАПОВЕД №РД 49-153/22.04.2015 г. 286.00 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 25.03.2015 г. 38.50 KB
ново ЗАПОВЕД № РД-89/21.04.2015г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗ 101.50 KB
ново Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България 18.43 MB
ново ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАМПАНИЯ 2015 Г. 123.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>