29.07.2015

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Списък на държавните и ловни горски стопанства в страната 78.50 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 15 - 22.07.2015 г. 509.10 KB
ново Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
ново Заповед на Директора на ОД“Земеделие“ – Велико Търново за класиране на участниците на първо и второ място от проведен търг на 10.06.2015 г по чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ в област Велико Търново. 250.34 KB
ново Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 16.35 KB
ново Прогноза на добивите от пшеница и ечемик преди прибиране на реколта’2015 355.21 KB
ново Производство на плодове - реколта’2014 495.81 KB
ново Цени на яйца и птиче месо през м. май 2015 г. в България и ЕС 294.12 KB
ново Заповед N РД - 07 - 936 - 146 от 09.07.2015 г. на Директора на ОДЗ Ямбол за класиране на първо и второ място кандидати от проведен търг на 18.05.2015 г. по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 109.50 KB
ново Добиви от земеделски култури – реколта`2014 529.51 KB
ново Одитен доклад № 0300100314 за извършен одит за съответствие при финансово управление на Национална служба за съвети в земеделието за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 312.00 KB
ново Информационен бюлетин по проект "Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА)-гаранция за прозрачност и ефективност" 669.42 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на червено месо 626.06 KB
ново Заповед за изменение на ставката по Схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България 202.22 KB
ново Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Електронен формат на заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 101.50 KB
ново Електронен формат на споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ 54.50 KB
ново Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
ново Заповед на министъра на земеделието и храните за определяне на срок за допълнителен прием на окончателни декларации по Схема за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" 40.98 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа

 


повече>>