21.12.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 10 - 17.12.2014 г. 392.38 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. ноември 2014 422.35 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. октомври 2014 400.58 KB
ново Обявление за търг 30.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД - 14 – 304/ 04.12.2014 г. на Директора на ОД „Земеделие“ –гр. Велико Търново за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27,8 от ЗСПЗЗ 113.50 KB
ново Закон за изменение и допълнение на закона за тютюна и тютюневите изделия 102.00 KB
ново Заповед ставки - специфично подпомагане за животни за 2014 г. 145.70 KB
ново Съобщение до земеделските стопани касаещо изготвянето на проектен вариант на специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” (ПДЗС) за Кампания 2014 и възможността за подаване на възражения за неговия обхват 41.50 KB
ново Заповед № РД 09-807 от 05.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните 1.11 MB
ново Списък на държавните горски и ловни стопанства, и разсадници, от които гражданите могат да си закупят живи коледни елхи 253.02 KB
ново Списък на държавните горски и ловни стопанства, и разсадници, от които гражданите могат да си закупят отсечено коледно дръвче 274.37 KB
ново Заповед № РД 09-788/03.12.2014 г. 137.50 KB
ново Заповед № 09-808 от 05.12.2014 г. 41.88 KB
ново Аграрен доклад 2014 г. 2.64 MB
ново Ситуационно-перспективен анализ на мляко и млечни продукти 651.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 26.11- 03.12.2014 г. 423.09 KB
ново Обява, заявка и критерии за участие в международното изложение „Зелена седмица 2015” в Берлин, Ф Р Германия 63.69 KB
ново Заповед № РД09-778 от 26.11.2014 г. 145.08 KB
ново Списък на браншови организации, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация към 22.05.2014 г. 37.50 KB
ново От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>