31.07.2014

важно Система за индивидулна справка по Директни плащания – кампания 2010

 

важно Защита на личните данни в Шенгенското пространство.Вашите права

 

 

ново Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г., одобрена от МС 226.76 KB
ново Справка към 30.06.2014 г. за държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към МЗХ 33.00 KB
ново Седмични ценови анализи за основни хранителни продукти за периода 16 - 23.07.2014 г. 343.39 KB
ново Национална програма от мерки за контрол при каламитет на марокански скакалец (Dociostaurus maroccanus Thunbg.) и италиански скакалец (Calliptamus italicus L.) 1.36 MB
ново НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ПРИ КАЛАМИТЕТ НА ГЪБОТВОРКА (Lymantria dispar L.) СОФИЯ 2014 1.12 MB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. юни 2014 г. 35.44 KB
ново Заповед РД-12-856-117/21.07.2014 г. на директора на ОД "Земеделие" гр. Ямбол за класираните на първо и второ място кандидати от проведен търг на 27.05.2014 г., по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 107.50 KB
ново Покана за номиниране на юридически лица с нестопанска цел за обществена полза за членове в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с приложени механизъм, заявление и декларация 4.56 MB
ново Покана за номиниране на юридически лица с нестопанска цел за наблюдатели в Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с приложени механизъм, заявление и декларация 1.93 MB
ново ЗАПОВЕД № РД - 14 - 100/17.07.2014 г. 181.73 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 27-98/16.07.2014г. 91.00 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-260/10.07.2014 г. 126.00 KB
ново Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 674.90 KB
ново Заповед №РД-10-062 от 03.07.2014г. на директора на ОДЗ-Сливен за класиране на кандидатите от проведен търг с тайно наддаване от проведен търг за продажба на земи от ДПФ по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ 1012.69 KB
ново Заповед РД 41-13/04.07.2014 г. 783.41 KB
ново Цени на птиче месо и яйца в ЕС и България през м. април и м. май 2014 г. 69.10 KB
ново Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2013/14 година и прогноза за реколта 2014 693.10 KB
ново ЗАПОВЕД № РД 49-255/01.07.2014 г. 127.50 KB
ново Анализ за минималните прагове 274.50 KB
ново Анализ за активен фермер 261.97 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
Skip Navigation Links.Агростатистика


АДРЕС:
София 1040,
бул. "Христо Ботев" 55

ТЕЛЕФОНИ:
(02) 985 11 858
(02) 985 11 384
 

 


 

                                                                            

 

Национална Селска Мрежа


повече>>