Върни се горе

Бюлетини

Оперативен анализ на основни земеделски култури към 01.11.2017 г.
(Бюлетин № 44/2017)
PDF файл, 608,9 KB, качен на 01.11.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 25.10.2017 г.
(Бюлетин № 43/2017)
PDF файл, 606,8 KB, качен на 25.10.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 18.10.2017 г.
(Бюлетин № 42/2017)
PDF файл, 521,8 KB, качен на 18.10.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 11.10.2017 г.
(Бюлетин № 41/2017)
PDF файл, 538,5 KB, качен на 11.10.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 04.10.2017 г.
(Бюлетин № 40/2017)
PDF файл, 596,0 KB, качен на 04.10.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 27.09.2017 г.
(Бюлетин № 39/2017)
PDF файл, 453,8 KB, качен на 27.09.2017

pdf document

Оперативен анализ за основни земеделски култури към 20.09.2017 г.
(Бюлетин № 38/2017)
PDF файл, 494,0 KB, качен на 20.09.2017

pdf document

Заповед РД-17-10-368/12.09.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Варна
За провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти - частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански дворове на територията на Област Варна
PDF файл, 1,7 MB, качен на 12.09.2017

pdf document

Оперативен анализ на основни земеделски култури към 05.09.2017 г.
(Бюлетин № 36/2017)
PDF файл, 672,6 KB, качен на 05.09.2017

pdf document