Върни се горе

Регламент (ЕС) № 385/2012 на Комисията от 30 април 2012 година
Относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства
PDF файл, 1,6 MB, качен на 30.04.2012

pdf document

Регламент за изпълнение (ЕС) 1320/2013 на Комисията от 3 декември 2013 година
За изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 385/2012 на Комисията относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства
PDF файл, 1,6 MB, качен на 03.12.2013

pdf document

Регламент (ЕС) 1318/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година
За изменение на Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства в Европейската общност
PDF файл, 798,5 KB, качен на 22.10.2013

pdf document

Регламент (ЕО) № 868-2008
Относно формуляра за земеделския статистически отчет, използван за определяне на приходите на земеделските стопанства и за анализ на икономическата дейност на тези стопанства
PDF файл, 272,8 KB, качен на 04.09.2008

pdf document